Sony Xperia Z3 - Organiziranje poruka e-pošte

background image

Organiziranje poruka e-pošte

Sortiranje poruka e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Ako upotrebljavate nekoliko računa e-pošte, povucite lijevi rub zaslona udesno, a

zatim odaberite račun s porukama e-pošte koje želite sortirati. Ako želite sortirati

poruke e-pošte u svim računima e-pošte odjednom, povucite lijevi rub zaslona

udesno, a zatim dotaknite

Komb. mapa primlj. pošte.

4

Dotaknite , a zatim dotaknite

Poredaj.

5

Odaberite opciju raspoređivanja.

88

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Traženje poruka e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

E-pošta.

2

Ako upotrebljavate nekoliko računa e-pošte, povucite lijevi rub zaslona udesno, a

zatim odaberite račun koji želite pretražiti. Ako želite pretraživati sve račune e-

pošte odjednom, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim dotaknite

Komb.

mapa primlj. pošte.

3

Dotaknite .

4

Upišite tekst za pretraživanje, a zatim na tipkovnici dotaknite .

5

Rezultati pretraživanja pojavit će se kao popis poredan po datumima. Dotaknite

poruku e-pošte koju želite otvoriti.

Pregled svih mapa za jedan račun e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim potražite

E-pošta i dotaknite ga.

2

Lijevi rub zaslona povucite udesno, a zatim odaberite račun koji želite pregledati.

3

U računu koji želite pregledati odaberite

Prikaži sve mape.

Za brisanje poruke e-pošte

U vašem ulaznom pretincu e-pošte, kvrcnite poruku koju želite obrisati u desno.

Za premještanje poruka e-pošte u drugu mapu

1

U vašem ulaznom pretincu e-pošte, kvrcnite poruku koju želite premjestiti u lijevo.

2

Dotaknite

Premjesti, a potom odaberite mapu.