Sony Xperia Z3 - Slušanje radija

background image

Slušanje radija

FM radio na uređaju funkcionira kao i svaki drugi FM radio. Možete, primjerice,

pretraživati i slušati FM radiostanice te ih spremiti kao favorite. Da biste mogli koristiti

radio, na uređaj morate priključiti ožičenu slušalicu s mikrofonom ili slušalice. To je

potrebno jer slušalica s mikrofonom odnosno slušalice služe kao antena. Nakon što

priključite jedan od tih uređaja, zvuk po želji možete prebaciti na zvučnik.

1

Popis favorita

2

Gumb za uključivanje/isključivanje radija

3

Prikaz opcija izbornika

4

Namještena frekvencija

5

Spremanje radijske stanice kao favorita ili njezino uklanjanje s popisa favorita

6

Gumb za namještanje

7

Frekvencijski pojas – povucite ulijevo ili udesno da biste se pomicali između kanala

8

Pomaknite frekvencijski pojas prema gore da biste potražili neku stanicu

9

Spremljena omiljena stanica

10 Pomaknite frekvencijski pojas prema dolje da biste potražili neku stanicu

Slušanje FM radija

1

Priključite ožičenu slušalicu s mikrofonom ili slušalice na uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

FM radio . Dok se pomičete kroz frekvencijski pojas,

prikazivat će se dostupne stanice.

Kada pokrenete FM radio, automatski će se prikazati dostupne stanice. Ako neka stanica ima

RDS informacije, one će se prikazati nekoliko sekundi nakon što počnete slušati stanicu.

Za premještanje između radiostanica

Povucite frekvencijski pojas ulijevo ili udesno.

Za pokretanje nove pretrage za radio kanale

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Dotaknite

Potraži radiostanice. Radio skenira cijeli frekvencijski pojas, a prikazuju

se svi dostupni kanali.

96

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za prebacivanje zvuka radija na zvučnik

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Dotaknite

Reprod. na zvučniku.

Kako biste zvuk prebacili natrag na ožičenu slušalicu s mikrofonom ili slušalice, pritisnite i

dotaknite

Reprod. na slušalicama.

Prepoznavanje pjesme na FM radiju pomoću aplikacije TrackID™

1

Dok se pjesma reproducira na FM radiju uređaja, dotaknite , a potom odaberite

TrackID™.

2

Pokazivač tijeka pojavljuje se dok aplikacija TrackID™ obrađuje uzorak pjesme.

Ako je prepoznavanje uspjelo, prikazuje se rezultat ili popis mogućih rezultata.

3

Za vraćanje na FM radio dotaknite .

Aplikacija TrackID™ i servis TrackID™ nisu podržani u svim državama/regijama ili ih ne

podržavaju sve mreže i/ili davatelji usluga u svim područjima.