Sony Xperia Z3 - Pregledavanje fotografija i videozapisa

background image

Pregledavanje fotografija i videozapisa

Aplikacija Album omogućuje pregledavanje fotografija i reprodukciju videozapisa

snimljenih kamerom te pregledavanje sličnih sadržaja spremljenih na uređaju. Sve

fotografije i videozapisi prikazuju se kronološkim redom u obliku rešetke.

1

Dotaknite ikonu da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album

2

Prikaz dijaprojekcije svih slika ili samo onih koje ste dodali u favorite

3

Povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album

4

Vremenski raspon stavki u trenutnoj grupi

5

Dotaknite fotografiju ili videozapis radi prikaza preko cijelog zaslona

6

Pregledajte sadržaj pomicanjem prema gore ili dolje

Za prikaz fotografija i videozapisa

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album.

3

Dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite prikazati. Ako se traži dotaknite >

Videozapisi > SAMO JEDANPUT.

4

Prolistajte ulijevo za prikaz sljedeće fotografije ili videozapisa. Prolistajte udesno za

prikaz prethodne fotografije ili videozapisa.

Ako se orijentacija zaslona automatski ne promijeni kada okrenete uređaj bočno, aktivirajte

gumb

Automatski zakreni zaslon pod Postavke > Zaslon > Zakretanje zaslona.

Promjena veličine minijatura

Kada pregledavate minijature fotografija i videozapisa u Albumu, raširite dva prsta

za povećanje zuma ili skupite dva prsta za smanjenje zuma.

Zumiranje fotografije

Kada pregledavate fotografiju, raširite dva prsta da biste povećali zum ili skupite dva

prsta da biste zum smanjili.

Za prikaz slikokaza fotografija

1

Kada prikazujete fotografiju dotaknite zaslon za prikaz alatnih traka, potom za

početak reprodukcije svih fotografija u albumu dotaknite >

Dijaprojekcija.

2

Dotaknite fotografiju da biste zatvorili slikokaz.

111

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Reprodukcija videozapisa

1

U aplikaciji Album pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.

2

Dotaknite , a zatim

Videozapisi > SAMO JEDANPUT.

3

Ako se kontrole za reprodukciju ne prikazuju, dotaknite zaslon da bi se prikazale.

Da biste sakrili kontrole, ponovno dotaknite zaslon.

Za pauziranje videozapisa

1

Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon za prikaze kontrola.

2

Dotaknite .

Za prijelaz naprijed i natrag u videozapisu

1

Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon za prikaze kontrola.

2

Za pomicanje unatrag povucite na traci napretka oznaku u lijevo ili za brzo

pomicanje naprijed udesno.

Prilagodba glasnoće videozapisa

Pritisnite tipku glasnoće.