Sony Xperia Z3 - Skrivanje fotografija i videozapisa

background image

Skrivanje fotografija i videozapisa

Na početnom zaslonu aplikacije Album možete sakriti sve fotografije i videozapise. Ako

su na početnom zaslonu aplikacije Album fotografije i videozapisi skriveni, moguće ih je

pogledati jedino u mapi Skriveno.

114

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Skrivanje fotografije ili videozapisa

1

U aplikaciji Album pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite sakriti.

2

Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite

Sakrij > U redu.

Prikaz skrivenih fotografija i videozapisa

1

U aplikaciji Album povucite lijevi rub početnog zaslona te aplikacije udesno, a

zatim dotaknite

Skriveno.

2

Dotaknite fotografiju ili videozapis da biste ih pogledali.

3

Da biste vidjeli sljedeću fotografiju ili videozapis, listajte ulijevo. Da biste vidjeli

prethodnu fotografiju ili videozapis, listajte udesno.

Otkrivanje fotografije ili videozapisa

1

U aplikaciji Album povucite lijevi rub početnog zaslona te aplikacije udesno, a

zatim dotaknite

Skriveno.

2

Dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite otkriti.

3

Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .

4

Dotaknite

Nemoj sakriti.