Sony Xperia Z3 - Popisi naslova

background image

Popisi naslova

Na početnom zaslonu aplikacije Glazba možete izrađivati vlastite popise naslova iz

glazbe koja je spremljena na uređaj.

Stvaranje vlastitih popisa naslova

1

Na početnom zaslonu aplikacije Glazba dodirnite i držite naziv albuma ili pjesme

koje želite dodati na popis naslova.

2

Na izborniku koji će se otvoriti dotaknite

Dodaj na popis naslova > Izradi novi

popis naslova.

3

Upišite naziv popisa naslova i dotaknite

U redu.

Da biste stvorili novi popis naslova, možete i dotaknuti omot albuma, a zatim

Dodaj na popis

naslova.

93

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Reprodukcija vlastitih popisa naslova

1

Otvorite izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba, a zatim dotaknite

Popisi

naslova.

2

U odjeljku

Popisi naslova odaberite popis naslova koji želite otvoriti.

3

Ako želite reproducirati sve pjesme, dotaknite

Slučajni odabir za sve.

Dodavanje pjesama na popis naslova

1

Na početnom zaslonu aplikacije Glazba potražite pjesmu ili album koje želite

dodati na popis naslova.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme ili albuma, a zatim dotaknite

Dodaj na popis

naslova.

3

Dotaknite naziv popisa naslova na koji želite dodati album ili pjesmu. Album ili

pjesma sada su dodani na popis naslova.

Uklanjanje pjesme s popisa naslova

1

Na popisu naslova dodirnite i držite naslov pjesme koju želite izbrisati.

2

Dotaknite

Ukloni s popisa naslova.

Pjesmu spremljenu na memorijskoj kartici ili u internoj memoriji uređaja možda nećete moći

izbrisati.

Brisanje popisa naslova

1

Otvorite izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba, a zatim dotaknite

Popisi

naslova.

2

Dodirnite i držite popis naslova koji želite izbrisati.

3

Dotaknite

Izbriši.

4

Da biste potvrdili brisanje, ponovno dotaknite

Izbriši.

Pametne popise naslova nije moguće izbrisati.