Sony Xperia Z3 - Dijeljenje mobilne podatkovne veze

background image

Dijeljenje mobilne podatkovne veze

Mobilnu podatkovnu vezu možete s drugim uređajima dijeliti na nekoliko načina:

USB pristup internetu putem mobilne pristupne točke – mobilnu podatkovnu vezu dijelite

s jednim računalom pomoću USB kabela.

Bluetooth® pristup internetu putem mobilne pristupne točke – mobilnu podatkovnu vezu

dijelite s najviše pet uređaja putem tehnologije Bluetooth®.

Prijenosna Wi-Fi pristupna točka – mobilnu podatkovnu vezu istovremeno dijelite s

najviše osam uređaja, uključujući uređaje koji podržavaju WPS tehnologiju.

Dijeljenje podatkovne veze putem USB kabela

1

Deaktivirajte sve veze putem USB kabela s uređajem.

2

Povežite uređaj s računalom putem USB kabela koji ste dobili s uređajem.

3

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

4

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > Mobilni internet i prijenosna pristupna

točka.

5

Povucite klizač pokraj opcije

Pristup internetu putem USB-a udesno, a zatim

dotaknite

U redu ako se to zatraži. Na traci stanja nakon povezivanja prikazuje se

.

6

Da biste prekinuli dijeljenje podatkovne veze, klizač pokraj mogućnosti

Pristup

internetu putem USB-a povucite ulijevo ili odspojite USB kabel.

Putem USB kabela ne možete istovremeno dijeliti podatkovnu vezu uređaja i SD karticu.

Za djeljenje mobilne podatkovne veze s drugim Bluetooth® uređajem

1

Osigurajte da su vaš uređaj i Bluetooth® uređaj upareni te da je na vašem uređaju

aktiviran podatkovni promet.

2

Na uređaju: Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > Mobilni internet i prijenosna pristupna

točka a zatim povucite klizač pored Bluetooth povezivanje u desno.

4

Bluetooth® uređaj: Postavite uređaj tako da dobiva mrežnu vezu korištenjem

Bluetooth®. Ako je uređaj računalo, pogledajte odgovarajuće upute za dovršetak

postavljanja. Ako je uređaj pokrenut na Android™ operativnom sustavu, dotaknite

ikonu postavki pored naziva uređaja koji je uparen pod

Postavke > Bluetooth >

Upareni uređaji, potom označite potvrdni okvir Pristup internetu.

5

Na uređaju: Pričakajte da se pojavi u traci stanja. Nakon što se pojavi,

postavljanje je dovršeno.

6

Za prekid dijeljenja mobilne podatkovne veze povucite klizač pored

Bluetooth

povezivanje u lijevo.

Funkcija

Bluetooth povezivanje se isključuje svaki put kada isključite uređaj ili isključite

Bluetooth® funkciju.

Za više infrormacija o uparivanju i uključivanju mobilnog podatkovnog prometa pogledajte

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth® uređajem

na stranici 128 te

Dodavanje virtualne

privatne mreže

na stranici 51.

48

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Korištenje uređaja kao prijenosne Wi-Fi pristupne točke

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > Mobilni internet i prijenosna pristupna

točka.

3

Dotaknite

Postavke prijen. Wi-Fi prist. točke > Konfiguriranje Wi-Fi pristupne

točke.

4

Unesite podatke za

Naziv mreže (SSID).

5

Da biste odabrali vrstu zaštite, dotaknite polje

Zaštita. Po potrebi upišite zaporku.

6

Dotaknite

SPREMI.

7

Dotaknite , a zatim klizač

Prijenos. Wi-Fi prist. toč. da biste omogućili tu

funkciju.

8

Ako se to zatraži, dotaknite

U redu za potvrdu. Dok je prijenosna Wi-Fi pristupna

točka aktivna, na traci stanja pojavit će se .

Omogućivanje mobilne podatkovne veze na uređaju koji podržava WPS

1

Provjerite funkcionira li vaš uređaj kao prijenosna Wi-Fi pristupna točka.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > Mobilni internet i prijenosna pristupna

točka > Postavke prijen. Wi-Fi prist. točke.

4

U odjeljku

Konfiguriranje Wi-Fi pristupne točke provjerite je li prijenosna pristupna

točka zaštićena zaporkom.

5

Dotaknite

WPS gumb, a zatim slijedite odgovarajuće upute. Možete i dotaknuti >

Unos PIN-a za WPS, a zatim unesite PIN koji se pojavio na uređaju koji podržava

WPS.

Preimenovanje ili osiguravanje pokretne pristupne točke

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > Mobilni internet i prijenosna pristupna

točka.

3

Dotaknite

Postavke prijen. Wi-Fi prist. točke > Konfiguriranje Wi-Fi pristupne

točke.

4

Unesite

Naziv mreže (SSID) za mrežu.

5

Da biste odabrali vrstu zaštite, dotaknite polje

Zaštita.

6

Po potrebi upišite zaporku.

7

Dotaknite

Spremi.