Sony Xperia Z3 - Kontroliranje korištenja podataka

background image

Kontroliranje korištenja podataka

Možete pratiti količinu podataka koji se prenose na uređaj i s njega putem mobilne

podatkovne veze ili Wi-Fi veze tijekom određenog razdoblja. Primjerice, možete također

prikazati količinu korištenih podataka od pojedinačnih aplikacija. Uz to, za podatke koji se

prenose putem mobilne podatkovne veze možete postaviti upozorenja o korištenju

podataka i ograničenja korištenja podataka da biste izbjegli dodatne troškove.

Ako uređaj koristite s više korisnika, samo vlasnik, odnosno primarni korisnik, može prilagoditi

postavke korištenja podataka. Prilagodba postavki korištenja podataka omogućuje veću

kontrolu nad korištenjem podataka, ali ne može jamčiti sprječavanje dodatnih troškova.

Uključivanje i isključivanje podatkovnog prometa

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Dotaknite klizač pokraj opcije

Promet mobilnih podataka da biste uključili ili

isključili podatkovni promet.

Kada je podatkovni promet isključen, uređaj svejedno može uspostaviti Wi-Fi i Bluetooth®

veze.

49

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje upozorenja o korištenju podataka

1

Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Da biste postavili razinu upozorenja, povucite crtu upozorenja na željenu

vrijednost. Kada se količina podatkovnog prometa približi postavljenoj razini, primit

ćete upozorenje.

Postavljanje ograničenja korištenja mobilnih podataka

1

Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Klizač pokraj opcije

Postavljanje ograničenje korištenja mobilnih podataka

povucite udesno, a zatim dotaknite

U redu.

5

Da biste postavili ograničenje korištenja mobilnih podataka, crtu ograničenja

podataka povucite na željenu vrijednost.

Kada vaše korištenje mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, na uređaju se

automatski isključuje mobilni podatkovni promet.

Kontrola korištenja podataka pojedinačnih aplikacija

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Dotaknite karticu

Mobilno ili Wi-Fi.

4

Dotaknite aplikaciju koju želite kontrolirati, a zatim klizač pokraj opcije

Ograniči

pozadinske podatke apl. povucite udesno i dotaknite U redu.

5

Da biste pristupili specifičnim postavkama aplikacije (ako su dostupne), dotaknite

Postavke aplikacije i unesite željene promjene.

Promjena postavki korištenja podatkovnog prometa može utjecati na performanse

pojedinačnih aplikacija.

Provjera informacija o korištenju podataka

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Dotaknite , a zatim

Pokaži Wi-Fi.

4

Da biste vidjeli informacije o količini podataka prenesenih putem Wi-Fi mreže,

dotaknite karticu

Wi-Fi.

5

Da biste vidjeli informacije o količini prenesenih podataka putem mobilne

podatkovne veze, dotaknite karticu

Mobilno.