Sony Xperia Z3 - Odabir mobilnih mreža

background image

Odabir mobilnih mreža

Uređaj se automatski prebacuje između mobilnih mreža, ovisno o tome koje su mobilne

mreže dostupne gdje se nalazite. Možete ručno namjestiti uređaj za korištenje određene

vrste mobilne mreže, primjerice WCDMA ili GSM.
Simboli različitih statusa prikazani su u traci stanja ovisno o vrsti ili načinu rada mreže na

koju ste povezani. Za pregled kako izgledaju različiti simboli stanja pogledajte

Simboli

stanja

na stranici 31.

Odabir načina rada mreže

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > Mobilne mreže.

3

Dotaknite

Željena vrsta mreže i odaberite mrežni način rada.

50

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Ručni odabir druge mreže

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > Mobilne mreže > Mrežni operateri.

3

Dotaknite

Način pretraživanja, a zatim odaberite Ručno.

4

Odaberite mrežu.

Ako ručno odaberete mrežu, uređaj neće tražiti druge mreže čak ni ako izađete iz dosega

ručno odabrane mreže.

Aktivacija automatskog odabira mreže

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > Mobilne mreže > Mrežni operateri.

3

Dotaknite

Način pretraživanja, a zatim odaberite Automatski.