Sony Xperia Z3 - Virtualne privatne mreže (VPN-ovi)

background image

Virtualne privatne mreže (VPN-ovi)

Uređaj možete koristiti za povezivanje s virtualnim privatnim mrežama (VPN-ovima), što

omogućuje pristup resursima unutar zaštićene lokalne mreže kada se nalazite na javnoj

mreži. Na primjer, VPN veze često koriste tvrtke i obrazovne ustanove za korisnike koji

moraju pristupati intranetima i drugim internim servisima kada se nalaze izvan interne

mreže, npr. kada su na putu.
VPN veze mogu se postaviti na različite načine, ovisno o mreži. Neke mreže mogu tražiti

da na svoj uređaj prebacite i instalirate sigurnosni certifikat. Detaljne informacije o

postavljanju veze s virtualnom privatnom mrežom zatražite od administratora mreže u

svojoj tvrtki ili ustanovi.

Ako koristite uređaj s više korisnika, za namještanje postavki za VPN morate se prijaviti kao

vlasnik, to jest primarni korisnik.

Dodavanje virtualne privatne mreže

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > VPN.

3

Dotaknite .

4

Odaberite vrstu VPN-a za dodavanje.

5

Upišite postavke VPN-a.

6

Dotaknite

Spremi.

Povezivanje s virtualnom privatnom mrežom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > VPN.

3

Na popisu dostupnih mreža dotaknite VPN s kojim se želite povezati.

4

Unesite potrebne informacije.

5

Dotaknite

Poveži.

Za prekid veze s virtualnom privatnom mrežom

1

Traku stanja povucite prema dolje.

2

Taknite obavijest za VPN vezu da biste je isključili.

51

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.