Sony Xperia Z3 - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Wi-Fi vezu koristite za pretraživanje interneta, preuzimanje aplikacija te slanje i primanje

poruka e-pošte. Kada se povežete s nekom Wi-Fi mrežom, uređaj će je zapamtiti i

automatski se s njom povezati sljedeći put kada se budete nalazili u njezinu dosegu.
Da biste pristupili određenim Wi-Fi mrežama, morate se prijaviti na web-stranici. Dodatne

informacije zatražite od administratora Wi-Fi mreže.
Dostupne Wi-Fi mreže mogu biti otvorene ili zaštićene:

Otvorene mreže označene su simbolom koji se nalazi pokraj naziva Wi-Fi mreže.

Zaštićene mreže označene su simbolom koji se nalazi pokraj naziva Wi-Fi mreže.

Neke Wi-Fi mreže ne prikazuju se na popisu dostupnih mreža jer ne odašilju svoj naziv mreže

(SSID). Ako znate naziv mreže, možete je ručno dodati na popis dostupnih Wi-Fi mreža.

Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Dodirnite klizač da biste omogućili ili onemogućili Wi-Fi.

Može proći nekoliko sekundi prije nego se Wi-Fi omogući.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Dotaknite klizač da biste uključili Wi-Fi. Prikazat će se sve dostupne Wi-Fi mreže.

4

Dotaknite odgovarajuću Wi-Fi mrežu da biste se povezali s njom. Ako je mreža

zaštićena, unesite odgovarajuću zaporku. Kada se povežete, na traci stanja

prikazat će se simbol .

Da biste potražili nove dostupne mreže, dotaknite , a zatim

Osvježi. Ako se ne možete

uspješno povezati s Wi-Fi mrežom, pročitajte odgovarajuće savjete za rješavanje problema za

svoj uređaj na web-mjestu

www.sonymobile.com/support/

.

Ručno dodavanje Wi-Fi mreže

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Dotaknite >

Dodaj mrežu.

4

Unesite podatke za

Naziv mreže (SSID).

5

Da biste odabrali vrstu zaštite, dotaknite polje

Zaštita.

6

Po potrebi upišite zaporku.

7

Da biste uredili dodatne opcije, kao što su postavke proxyja i IP-a, dotaknite

Napredne opcije, a potom uredite željene opcije.

8

Dotaknite

Spremi.

SSID i zaporku za mrežu zatražite od administratora Wi-Fi mreže.

46

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Pojačanje Wi-Fi signala

Prijam Wi-Fi signala možete povećati na nekoliko načina:

Približite uređaj Wi-Fi pristupnoj točki.

Odmaknite Wi-Fi pristupnu točku od mogućih prepreka ili smetnji.

Ne prekrivajte područje antene za Wi-Fi na uređaju (istaknuto područje na slici).

Postavke Wi-Fi veze

Kada ste povezani s Wi-Fi mrežom ili su u blizini dostupne Wi-Fi mreže, možete pogledati

status tih mreža. Na uređaju možete i omogućiti opciju obavještavanja kad god se otkrije

otvorena Wi-Fi mreža.

Omogućivanje obavijesti o Wi-Fi mreži

1

Uključite Wi-Fi ako još nije uključen.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

4

Dotaknite >

Napredno.

5

Povucite klizač pokraj opcije

Obavijest o mreži udesno.

Pregled detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi mreži

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Dotaknite Wi-Fi mrežu s kojom ste trenutno povezani. Prikazat će se detaljne

informacije o mreži.

Dodavanje pravilnika o stanju mirovanja za Wi-Fi

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Dotaknite , a zatim

Napredno > Wi-Fi uključen tijekom mirovanja.

4

Odaberite neku opciju.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) standard je bežičnog umrežavanja koji pojednostavnjuje

uspostavljanje sigurne bežične mrežne veze. WPS vam pojednostavnjuje postavljanje

šifriranja WPA (Wi-Fi Protected Access®) radi zaštite mreže. Možete i dodati nove

uređaje u postojeću mrežu bez upisivanja dugih zaporki.
WPS omogućite na jedan od sljedećih načina:

pritiskom na gumb – samo pritisnite gumb na uređaju koji podržava WPS, primjerice na

usmjerivaču

pomoću PIN-a – uređaj stvara nasumični PIN (osobni identifikacijski broj) koji je potrebno

unijeti u uređaj koji podržava WPS

47

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću gumba za WPS

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Uključite Wi-Fi ako još nije uključen.

4

Dotaknite >

Napredno > WPS gumb, a zatim pritisnite gumb WPS na uređaju

koji podržava WPS.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću WPS PIN-a

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Uključite Wi-Fi ako još nije uključen.

4

Dotaknite >

Napredno > Unos PIN-a za WPS.

5

Na uređaj koji podržava WPS unesite PIN koji se pojavio na vašem uređaju.