Sony Xperia Z3 - Alarm i sat

background image

Alarm i sat

Možete postaviti jedan ili nekoliko alarma i kao zvuk alarma koristiti bilo koji zvuk

spremljen na uređaj. Alarm se ne oglašava ako je uređaj isključen.
Prikazani format vremena alarma jednak je formatu odabranom za općenite postavke

vremena, na primjer 12-satni ili 24-satni format.

1

Pristup početnom zaslonu alarma

2

Prikaz svjetskog sata i prilagodba postavki

3

Pristup funkciji štoperice

4

Pristup funkciji mjerača vremena

5

Prikaz opcija

6

Otvaranje postavki datuma i vremena za sat

7

Uključivanje i isključivanje alarma

137

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

8

Dodavanje novog alarma

Postavljanje novog alarma

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Sat.

3

Dotaknite .

4

Dotaknite

Vrijeme i odaberite željenu vrijednost.

5

Dotaknite

U redu.

6

Po želji izmijenite ostale postavke alarma.

7

Dotaknite

Spremi.

Odgađanje alarma kad se oglasi

Dotaknite

Odgodi.

Isključivanje alarma kad se oglasi

Povucite udesno.

Da biste isključili odgođeni alarm, povucite traku stanja prema dolje da biste otvorili odjeljak

za obavijesti, a zatim dotaknite .

Uređivanje postojećeg alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Izvršite željene promjene.

3

Dotaknite

Spremi.

Uključivanje i isključivanje alarma

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, povucite klizač uz alarm u uključeni ili isključeni

položaj.

Brisanje alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati.

2

Dotaknite

Izbriši alarm, a zatim Da.

Postavljanje zvuka alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Dotaknite

Zvuk alarma i odaberite neku opciju ili dotaknite i odaberite glazbenu

datoteku.

3

Dotaknite

Gotovo, a zatim Spremi.

Prilagodba glasnoće alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Klizač za zvuk u odjeljku

Glasnoća alarma povucite na željeni položaj.

3

Dotaknite

Spremi.

Postavljanje ponavljajućeg alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Dotaknite

Ponovi.

3

Označite okvire za odgovarajuće dane, a zatim dotaknite

U redu.

4

Dotaknite

Spremi.

Aktivacija funkcije vibriranja za alarm

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Potvrdite okvir

Vibracija.

3

Dotaknite

Spremi.

138

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje funkcije bočnih tipki

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim odaberite alarm koji želite urediti.

2

Dotaknite

Ponašanje bočnih tipki, a zatim odaberite željenu funkciju bočnih tipki

kada ih pritisnete tijekom alarma.

3

Dotaknite

Spremi.

139

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.