Sony Xperia Z3 - Favoriti i grupe

background image

Favoriti i grupe

Kontakte možete označiti kao favorite da biste im mogli brzo pristupiti iz aplikacije

Kontakti. Možete i kontakte dodijeliti u grupe da biste iz aplikacije Kontakti brže mogli

pristupiti nekoj grupi kontakata.

Za označavanje i poništavanje kontakta kao favorita

1

Iz Početni zaslon, dotaknite , potom dotaknite .

2

Dotaknite kontakt koji želite dodati u favorite ili ukloniti iz njih.

3

Dotaknite .

Prikaz omiljenih kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim dotaknite .

2

Dotaknite

Favoriti.

81

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodjela kontakta grupi

1

U aplikaciji Kontakti dotaknite kontakt koji želite dodijeliti grupi.

2

Dotaknite , a zatim dotaknite traku koja se nalazi neposredno ispod odjeljka

Grupe.

3

Potvrdite potvrdne okvire za grupe u koje želite dodati kontakt.

4

Dotaknite

SPREMI.