Sony Xperia Z3 - Prijenos kontakata

background image

Prijenos kontakata

Kontakte na novi uređaj možete prenijeti na nekoliko načina. Kontakte možete

sinkronizirati putem internetskog računa ili ih uvesti izravno s drugog uređaja.

Prijenos kontakata korištenjem računala

Xperia™ Transfer je aplikacija koja vam pomaže da okupite kontakte iz vašeg starog

uređaja i prenesete ih u novi uređaj. Xperia™ Transfer, kojoj možete pristupiti unutar

računalnog programa Xperia™ Companion, podržava mobilne uređaje koji su pokrenuti

na iOS/iCloud i Android™. Ako prebacujete iz iOS uređaja, značajka Odgovarajuća

aplikacija predlaže Android ekvivalente za vaše iOS aplikacije.
Za korištenje Xperia™ Transfer, trebate:

Računalo povezano s internetom.

Vaš novi Android™ uređaj.

USB kabel za vaš novi Android™ uređaj.

Vaš stari uređaj.

USB kabel za stari uređaj.

Možda ne budete trebali svoj stari uređaj. Za iOS uređaje, možete se izravno spojiti na iCloud

ili koristiti lokalnu izradu sigurnosne kopije. Za prethodne Sony uređaje možete koristiti lokalnu

izradu sigurnosne kopije.

Prijenos kontakata na novi uređaj

1

Ako softver još nije instaliran, potražite i preuzmite Xperia™ Companion za

Windows na adresi http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ili

Xperia™ Companion za Mac na adresi

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

2

Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

3

Nakon uspješne instalacije otvorite softver Xperia™ Companion ako se ne

pokrene automatski, a potom kliknite

Xperia™ Transfer

i slijedite odgovarajuće

upute za prijenos kontakata.

Prijenos kontakata pomoću računa na mreži

Ako kontakte na starom uređaju ili računalu uskladite s računom na mreži, kao što je
Google Sync™, Facebook™ ili Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, kontakte na novi

uređaj možete prenijeti putem tog računa.

Usklađivanje kontakata s novim uređajem pomoću računa za usklađivanje

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke > Računi i sinkronizacija.

3

Odaberite račun koji želite uskladiti s kontaktima, a zatim dotaknite >

Sinkroniziraj sada.

Da biste mogli uskladiti kontakte s nekim računom, morate se na njega prijaviti.

Drugi načini prijenosa kontakata

Kontakte sa starog uređaja na novi uređaj možete prenijeti na nekoliko načina. Kontakte,
primjerice, možete kopirati na memorijsku karticu, koristiti tehnologiju Bluetooth

®

tehnologiju ili spremiti kontakte na SIM karticu. Specifične informacije o prijenosu

kontakata sa starog uređaja potražite u odgovarajućem priručniku.

77

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za uvoz kontakata s memorijske kartice

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Uvezi kontakte > SD kartica.

3

Odaberite mjesto na koje želite spremiti kontakte.

4

Odaberite datoteke koje želite uvesti i dotaknite

U redu.

Uvoz kontakata pomoću tehnologije Bluetooth

®

1

Provjerite jeste li uključili funkciju Bluetooth

®

i postavili uređaj tako da bude vidljiv.

2

Kada na uređaju dobijete obavijest o dolaznoj datoteci, traku stanja povucite

prema dolje te dotaknite obavijest da biste prihvatili prijenos datoteke.

3

Dotaknite

Prihvati da biste pokrenuli prijenos datoteke.

4

Traku stanja povucite prema dolje. Kada se prijenos završi, dotaknite obavijest.

5

Dotaknite primljenu datoteku i odaberite mjesto na koje želite spremiti kontakte.

Uvoz kontakata sa SIM kartice

Ako kontakte prenosite putem SIM kartice, možete izgubiti podatke ili izraditi duplicirane

unose.

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite , a zatim

Uvezi kontakte > SIM kartica.

3

Odaberite mjesto na koje želite spremiti kontakte.

4

Da biste uvezli pojedinačni kontakt, pronađite ga i dotaknite. Da biste uvezli sve

kontakte, dotaknite

Uvezi sve.