Sony Xperia Z3 - Sigurnosno kopiranje kontakata

background image

Sigurnosno kopiranje kontakata

Za sigurnosno kopiranje kontakata možete koristiti memorijsku karticu, SIM karticu ili

USB uređaj za pohranu. Dodatne informacije o vraćanju kontakata na uređaj potražite u

odjeljku

Prijenos kontakata

na str. 77.

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Izvezi kontakte > SD kartica.

3

Dotaknite

U redu.

82

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Izvoz kontakata na SIM karticu

Prilikom izvoza kontakata na SIM karticu možda se neće izvesti svi podaci. Razlog su

memorijska ograničenja na SIM karticama.

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Izvezi kontakte > SIM kartica.

3

Označite kontakte koje želite izvesti ili ako želite izvesti sve kontakte, dotaknite

Označi sve.

4

Dotaknite

Izvezi.

5

Ako želite dodati kontakte u postojeće kontakte na vašoj SIM kartici, odaberite

Dodaj kontakte, a ako želite zamijeniti postojeće kontakte na SIM kartici, odaberite

Zamijeni sve kontakte.

Izvoz svih kontakata na USB uređaj za pohranu

Kada izvozite kontakte na taj način, najprije morate povezati uređaj s USB uređajem za

pohranu, primjerice izbrisivom (flash) memorijom ili vanjskim tvrdim diskom, putem

prilagodničkog kabela za USB izvor. Dodatne informacije o povezivanju uređaja s USB

uređajem za pohranu pročitajte u odjeljku

Povezivanje uređaja s dodatnim USB uređajima

na

str. 124.

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite , a zatim

Izvezi kontakte > USB memorija.

3

Dotaknite

U redu.

83

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.