Sony Xperia Z3 - Postavke jezika

background image

Postavke jezika

Na uređaju možete odabrati zadani jezik i kasnije ga u bilo kojem trenutku promijeniti.

Možete promijeniti i jezik pisanja za unos teksta. Pogledajte

Prilagođavanje zaslonske

tipkovnice

na stranici 68.

Za promjenu jezika

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Jezik i ulaz > Jezik.

3

Odaberite opciju.

4

Dotaknite

U redu.

Ako odaberete pogrešan jezik i ne možete čitati tekst izbornika, pronađite i dotaknite . Zatim

odaberite tekst pored

te potom odaberite prvi unos u izborniku koji se otvara. I na kraju

odaberite željeni jezik.