Sony Xperia Z3 - Postavke zaslona

background image

Postavke zaslona

Prilagođavanje svjetline zaslona

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Razina svjetline.

3

Povucite klizač da biste prilagodili svjetlinu.

Snižavanje razine osvjetljenja poboljšava performanse baterije.

56

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Namještanje vibracije zaslona na dodir

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk i obavijest > Ostali zvukovi.

3

Klizač pokraj opcije

Vibracija na dodir povucite udesno. Zaslon će vibrirati kada

dotaknete funkcijske tipke i određene aplikacije.

Prilagodba vremena neaktivnosti prije isključivanja zaslona

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Mirovanje.

3

Odaberite opciju.

Za brzo isključivanje zaslona kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

Pametna kontrola pozadinskog osvjetljenja

Pametna kontrola pozadinskog osvjetljenje zadržava zaslon uključenim sve dok vam je

uređaj u ruci. Kad odložite uređaj, zaslon se isključuje prema postavki mirovanja.

Uključivanje funkcije pametne kontrole pozadinskog osvjetljenja

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Pametno pozadinsko osvj..

3

Klizač povucite udesno.

Prikvačivanje zaslona

Upotrijebite prikvačivanje zaslona da biste na uređaju postavili prikaz samo zaslona

određene aplikacije. Ako, primjerice, igrate igricu i nehotice dodirnete navigacijsku tipku

za početni zaslon, značajka prikvačivanja zaslona sprječava minimiziranje zaslona aktivne

aplikacije s igricom. Tu značajku možete upotrijebiti i kada uređaj nekome posudite da

biste toj osobi otežali pristupanje drugim aplikacijama. Možete, primjerice, nekome

posuditi uređaj radi snimanja fotografije i prikvačiti zaslon na aplikaciju Fotoaparat tako da

ta osoba ne može jednostavno otvoriti druge aplikacije, primjerice aplikaciju za e-poštu.

Prikvačivanje zaslona nije sigurnosna značajka i ne može potpuno spriječiti druge korisnike da

otkvače zaslon i pristupe uređaju. Da biste zaštitili svoje podatke, morate postaviti uređaj tako

da za otključavanje zaslona zahtijeva PIN, lozinku ili uzorak prije nego što se zaslon može

otkvačiti.

Aktiviranje prikvačivanja zaslona

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Prikvačivanje zaslona.

3

Klizač povucite udesno.

4

Ako niste postavili zaključavanje zaslona uz uzorak, PIN ili zaporku, klizač pokraj

mogućnosti

Zaključ. uređaj prilikom otkvačivanja udesno, a zatim odaberite neku

opciju. Ako ste već omogućili zaključavanje zaslona, povucite klizač da biste

aktivirali relevantnu sigurnosnu opciju nakon aktiviranja prikvačivanja zaslona.

Uzorak, PIN ili zaporka nisu obavezni da bi prikvačivanje zaslona funkcioniralo.

Prikvačivanje zaslona

1

Na uređaju morate aktivirati prikvačivanje zaslona.

2

Otvorite aplikaciju i dođite na zaslon koji želite prikvačiti.

3

Dotaknite .

4

Da bi se prikazala ikona za prikvačivanje zaslona , povucite prstom prema gore.

5

Dotaknite .

6

Na skočnom prozoru koji se pojavi dotaknite

Shvaćam.

57

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Otkvačivanje zaslona

1

Na prikvačenom zaslonu istovremeno dodirnite i držite i .

2

Otpustite oba gumba.

Ako ste prilikom aktiviranja funkcije prikvačivanja zaslona odabrali sigurnosnu opciju, morate

unijeti uzorak, PIN ili zaporku da biste otključali uređaj prije otkvačivanja zaslona.