Sony Xperia Z3 - Sanjarenje

background image

Sanjarenje

Sanjarenje je interaktivni čuvar zaslona koji automatski prikazuje boje, fotografije ili

slikokaz dok se uređaj nalazi na priključnoj stanici ili dok se puni, a zaslon je neaktivan.

Na uređaju koji koristi više osoba svaki korisnik može imati pojedinačne postavke za

Sanjarenje.

Aktiviranje čuvara zaslona Daydream

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Sanjarenje.

3

Klizač povucite udesno.

59

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Odabir sadržaja čuvara zaslona Daydream

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Sanjarenje.

3

Klizač povucite udesno.

4

Odaberite što želite da se prikazuje kada je aktivan čuvar zaslona.

Postavljanje vremena pokretanja čuvara zaslona Daydream

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaslon > Sanjarenje.

3

Klizač povucite udesno.

4

Da biste odmah aktivirali čuvar zaslona Daydream, dotaknite , a zatim

Započni

sad.

5

Da biste postavili opcije automatske aktivacije, dotaknite , a zatim

Kada sanjariti i

odaberite opciju.