Sony Xperia Z3 - Prvo pokretanje uređaja

background image

Prvo pokretanje uređaja

Preporučuje se da prije prvog pokretanja uređaja bateriju punite najmanje 30 minuta.

Uređaj možete koristiti i dok se puni. Dodatne informacije o punjenju potražite u odjeljku

Punjenje uređaja

na stranici 35.

Kada prvi put pokrenete uređaj, otvorit će se čarobnjak za postavljanje, koji

pojednostavnjuje konfiguriranje osnovnih postavki, personalizaciju uređaja te prijavu na

račune, npr. na Google™ račun.

Za uključivanje uređaja

Prije nego što uređaj uključite po prvi put, obvezno punite bateriju najmanje 30 minuta.

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.

2

Unesite PIN SIM kartice kada se to zatraži, a zatim dotaknite

.

3

Pričekajte dok se uređaj na pokrene.

Isključivanje uređaja

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne otvori izbornik

opcija.

2

Na izborniku opcija dotaknite

Isključi.

Uređaj će se nakon određenog vremena isključiti.

10

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.