Sony Xperia Z3 - Sklapanje

background image

Sklapanje

Vaš uređaj podržava samo nano SIM kartice.

8

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Provjerite jeste li umetnuli nano SIM karticu u držač za nano SIM karticu prije umetanja u

uređaj. Isto tako, nemojte pomiješati utor za nano SIM karticu s utorom za memorijsku karticu.

Za umetanje nano SIM kartice

Ako umetnete nano SIM karticu dok je uređaj uključen, uređaj se automatski ponovno pokreće.

1

Odspojite poklopac držača za nano SIM karticu.

2

Pomoću nokta ili drugog sličnog predmeta, povucite držač za nano SIM karticu.

3

Postavite nano SIM karticu u držač za nano SIM karticu, potom ponovno umetnite

držač.

4

Ponovno pričvrstite poklopac.

provjerite jeste li ponovno umetnuli držač za nano SIM karticu u točnoj orijetaciji. Kada

izvučete držač za umetanje nano SIM kartice, ne okrećite držač.

Umetanje memorijske kartice

1

Skinite poklopac utora za memorijsku karticu.

2

Umetnite memorijsku karticu u utor, a zatim ponovno pričvrstite poklopac utora.

Uklanjanje nano SIM kartice

9

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Skinite poklopac utora za nano SIM karticu.

2

Noktom ili nekim sličnim predmetom povucite držač nano SIM kartice.

3

Izvadite nano SIM karticu.

4

Umetnite držač nano SIM kartice natrag u utor.

5

Vratite poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj i skinite poklopac utora memorijske kartice.

2

Pritisnite memorijsku karticu prema unutra pa je odmah pustite.

3

Izvucite i izvadite memorijsku karticu.

4

Vratite poklopac.

Memorijsku karticu možete ukloniti i da prije toga ne isključite uređaj kako je opisano u 1.

koraku. Da biste koristili tu metodu, najprije deaktivirajte memorijsku karticu. Dotaknite

Postavke > Pohrana, zatim pokraj opcijeSD kartica, a potom slijedite ostatak prethodno

navedenih uputa.