Sony Xperia Z3 - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony D6603/D6653

Ovaj priručnik izdaje Sony Mobile Communications Inc. ili njegovo lokalno povezano društvo bez ikakvih jamstava.

Sony Mobile Communications u svakom trenutku i bez prethodne najave ovaj priručnik može preinačiti i poboljšati

zbog tipografskih pogrešaka, netočnih informacija ili pak radi poboljšanja programa i/ili opreme. Takve će izmjene

biti uvrštene u nova izdanja ovog priručnika. Sve slike služe isključivo u svrhu ilustracije i možda posve ne

odgovaraju stvarnom uređaju.
Svi nazivi proizvoda i tvrtki koji se ovdje spominju zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi koji imaju svoje

vlasnike. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika. Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito

navedena. Više informacija potražite na stranici

www.sonymobile.com/us/legal/.

U ovom se priručniku mogu spominjati usluge ili aplikacije trećih strana. Za upotrebu tih aplikacija ili usluga može biti

potrebna zasebna registracija pri davatelju usluga treće strane te se mogu primjenjivati dodatni uvjeti korištenja.

Prije korištenja aplikacija kojima se pristupa na web-stranicama trećih strana ili putem njih pročitajte uvjete korištenja

web-stranica te odgovarajuće pravilnike o zaštiti privatnosti. Sony ne jamči dostupnost ni performanse web-stranica

ili ponuđenih usluga trećih strana.
Uređaj može preuzimati, pohranjivati i prosljeđivati dodatni sadržaj, primjerice zvukove zvona. Upotreba takvog

sadržaja može biti ograničena ili zabranjena radi prava trećih strana, uključujući uz ostalo ograničenja u skladu s

važećim zakonima za zaštitu autorskih prava. Cjelokupnu odgovornost za dodatni sadržaj koji preuzimate na

mobilni uređaj ili prosljeđujete s njega snosite vi, a ne Sony. Prije upotrebe bilo kakvih dodatnih sadržaja provjerite je

li način na koji namjeravate upotrebljavati takve sadržaje pravilno licenciran i jeste li za to ovlašteni. Sony ne jamči

točnost, cjelovitost ni kvalitetu dodatnih sadržaja ni sadržaja trećih strana. Sony ni pod kojim uvjetima nije

odgovoran za nepravilnu upotrebu dodatnog sadržaja ili drugih sadržaja trećih strana.
Više informacija potražite na stranici

www.sonymobile.com.

Ovaj je proizvod zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Upotreba ili distribucija takve

tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjeni su bez Microsoftove licence.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) radi zaštite svojih

intelektualnih prava, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju zaštićenom

WMDRM-om. Ako se WMDRM softverom ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu od Microsofta zatražiti

ukidanje mogućnosti softvera da koristi WMDRM u svrhu reproduciranja ili kopiranja zaštićenog sadržaja. Ukidanje

ne utječe na nezaštićeni sadržaj. Kada preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, pristajete na odredbu da Microsoft

licencama može priložiti i popis za ukidanje. Vlasnici sadržaja mogu od vas zatražiti da za pristup njihovim

sadržajima nadogradite WMDRM. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju za koji je potrebna

nadogradnja.
Ovaj je proizvod licenciran prema portfeljnim licencama za vizualni MPEG-4 i patent AVC za osobno i

nekomercijalno korištenje krajnjeg korisnika u svrhu (i) kodiranja videozapisa u skladu s vizualnim standardom

MPEG-4 ("MPEG-4 video") ili standardom AVC ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranje MPEG- 4 ili AVC videozapisa koji su

kodirali krajnji korisnici za osobne i nekomercijalne svrhe i/ili koji je dobiven od davatelja videosadržaja s licencom

MPEG LA za proizvodnju videozapisa prema standardu MPEG-4 i/ili AVC. Licenca se ne daje u druge svrhe niti se

za njih podrazumijeva. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivno, interno i komercijalno

korištenje i licenciranje mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, L.L.C. Informacije potražite na web-stranicama

www.mpegla.com. MPEG Layer-3 tehnologija dekodiranja zvuka koristi se prema licenci Fraunhofer IIS i Thomson.
SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN NI ZA KAKAV GUBITAK, BRISANJE I/ILI PREBRISIVANJE OSOBNIH

PODATAKA ILI DATOTEKA POHRANJENIH NA UREĐAJU (UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA KONTAKTE,

PJESME I SLIKE) NASTALE ZBOG AŽURIRANJA UREĐAJA NEKOM OD METODA OPISANIH U OVOM

KORISNIČKOM PRIRUČNIKU ILI DOKUMENTACIJI. UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE SONY MOBILE ILI

NJEZINIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE DJELOVANJA (BEZ OBZIRA NA TO

JE LI UGOVORNA ILI UTEMELJENA NA PREKRŠAJU, UKLJUČUJUĆI UZ OSTALO NEMAR ILI NEŠTO DRUGO)

NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PREMAŠIVATI IZNOS KOJI STE STVARNO PLATILI ZA UREĐAJ.
© 2015. Sony Mobile Communications Inc.
Sva prava pridržana.

145

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.