Sony Xperia Z3 - Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™‎ uređajima

background image

Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima

Na drugom uređaju poput, na primjer, TV prijamnika ili računala, možete prikazati ili

reproducirati medijski sadržaj spremljen na vašem uređaju. To uređaji moraju biti povezani

s istom bežičnom mrežom, a to mogu biti televizori ili zvučnici tvrtke Sony, ili DLNA

Certified™ uređaji koje je certificirala udruga Digital Living Network Alliance. Možete

prikazati ili reproducirati sadržaj s drugih DLNA Certified™ uređaja na svom uređaju.
Nakon što postavite dijeljenje sadržaja među uređajima, možete, na primjer, slušati

glazbene datoteke iz vašeg uređaja na osobnom računalu ili prikazati fotografije snimljene

s fotoaparatom uređaja na TV prijamniku velikog zaslona.

Pokretanje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na uređaju

Kada pokrenete datoteke iz drugog DLNA Certified™ uređaja na svom uređaju, ovaj

drugi uređaj radi ako poslužitelj. Drugim riječima, dijeli sadržaj putem mreže. Uređaj

poslužitelj mora imati omogućenu funkciju za dijeljenje sadržaja i davati odobrenje

pristupa na vaš uređaj. Također mora biti povezan na istu Wi-Fi mrežu kao vaš uređaj.

Za reprodukciju dijeljene pjesme na vašem uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi mrežu

kao vaš uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona Glazba u desno, potom dotaknite

Kućna

mreža.

4

Odaberite uređaj iz popisa povezanih uređaja.

5

Tražite mape povezanih uređaja i odaberite pjesmu koju želite pokrenuti. Nakon

što je odabrana, pjesma se automatski reproducira.

Reprodukcija dijeljenog videozapisa na uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani s istom Wi-Fi

mrežom kao vaš uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Videozapisi.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Videozapisi udesno, a zatim

dotaknite

Kućna mreža.

4

Na popisu povezanih uređaja odaberite uređaj.

5

Pretražite mape povezanog uređaja i odaberite videozapis koji želite reproducirati.

122

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za prikaz dijeljenih fotografija na vašem uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi mrežu

kao vaš uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Album.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona Album u desno i dotaknite

Kućna mreža.

4

Odaberite uređaj iz popisa povezanih uređaja.

5

Potražite mape povezanih uređaja i odaberite fotografiju za prikaz.

Pokretanje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na uređaju

Prije prikaza ili pokretanja medijskih datoteka iz vašeg uređaja na drugim DLNA

Certified™ uređajima, morate podesiti dijeljenje datoteka na svoj uređaju. Uređaj s kojim

dijelite sadržaj se naziva uređaj klijenta. Primjerice, TV prijamnik, računalo ili tablet mogu

djelovati kao uređaj klijenta. Vaš uređaj radi kao multimedijski poslužitelj kada čini sadržaj

dostupan uređaju klijenta. Kada podesite dijeljenje datoteka na svom uređaju, morate

dopustiti pristup uređaju klijenta. Nakon što to učinite, takvi uređaji pojavljuju se kao

registrirani uređaji. Uređaji koji čekaju dopuštenje pristupa navedeni su kao uređaji na

čekanju.

Postavljanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , potom pronađite i dotaknite

Postavke >

Veza uređaja > Multimedijski poslužitelj.

3

Da biste uključili funkciju

Razmjena multimedije, povucite klizač. Na traci stanja

prikazat će se . Uređaj sada može funkcionirati kao poslužitelj multimedijskih

sadržaja.

4

Povežite računalo ili druge uređaje s istom Wi-Fi mrežom s kojom je povezan

uređaj.

5

Na traci stanja uređaja pojavit će se obavijest. Otvorite obavijest i za svaki uređaj

postavite dopuštenja za pristup.

Upute za postavljanje dijeljenja datoteka putem tehnologije DLNA™ ovise o klijentskom

uređaju. Dodatne informacije potražite u priručniku za klijentski uređaj. Ako se uređaj ne može

povezati s klijentom na mreži, provjerite funkcionira li Wi-Fi mreža.

Izborniku

Multimedijski poslužitelj možete pristupiti i iz određenih aplikacija, kao što su Glazba,

Album ili Video, povlačenjem lijevog ruba početnog zaslona aplikacije udesno, a potom

doticanjem opcije

Postavke > Multimedijski poslužitelj.

Za zaustavljanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Veza uređaja > Multimedijski poslužitelj.

3

Klizač pokraj opcije

Razmjena multimedije povucite ulijevo.

Za postavljanje dozvola za pristup uređaju na čekanju

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Veza uređaja > Multimedijski poslužitelj.

3

Odaberite uređaj s popisa

Uređaji na čekanju.

4

Odaberite razinu dozvola za pristup.

Promjena naziva registriranog uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Veza uređaja > Multimedijski poslužitelj.

3

Odaberite uređaj s popisa

Registrirani uređaji, a zatim Promijeni naziv.

4

Unesite novi naziv uređaja, a zatim dotaknite

U redu.

123

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za promjenu razine pristupa registriranog uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Veza uređaja > Multimedijski poslužitelj.

3

Odaberite uređaj s popisa

Registrirani uređaji.

4

Dotaknite

Promijeni razinu pristupa i odaberite opciju.

Za dobivanje pomoći o dijeljenju sadržaja s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Veza uređaja > Multimedijski poslužitelj.

3

Dotaknite , a zatim dotaknite

Pomoć.

Pokretanje datoteka na uređaju Digital Media Renderer

Korištenjem tehnologije DLNA™ možete gurnuti medijski sadržaj spremljen na uređaju na

drugi uređaj povezan na istu Wi-Fi mrežu. Drugi uređaj mora biti sposoban da funkcionira

kao Digital Media Renderer (DMR) uređaj i pokrenuti ili reproducirati sadržaj primljen od

uređaja. TV prijamnik s funkcijom DLNA ili osobno računalo pokretano operacijskim

sustavom Windows® 7 ili više su primjeri DMR uređaja.

Postavke za omogućavanje Digital Media Renderer mogu se razlikovati ovisno o uređaju.

Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za DMR uređaj.

Sadržaj osiguran s DRM (digitalno upravljanje pravima) ne može se prikazati na uređaju Digital

Media Renderer korištenjem tehnologije DLNA™.

Prikaz fotografija i videozapisa s uređaja na DMR uređaju

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR uređaj i je li povezan s istom Wi-Fi mrežom

s kojom je povezan i uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Album.

4

Potražite i otvorite fotografije ili videozapise koje želite pogledati.

5

Dotaknite zaslon da bi se prikazala alatna traka, a zatim pa

Throw i odaberite

DMR uređaj s kojim želite podijeliti sadržaj. Odabrani sadržaj reproducira se

kronološkim redoslijedom na uređaju koji ste odabrali.

6

Da biste prekinuli vezu s DMR uređajem, dotaknite i odaberite

Prekini vezu.

Reprodukcija datoteke prekinut će se na DMR uređaju, ali će se nastaviti na

uređaju.

Možete podijeliti i videozapis iz aplikacije Videozapis na uređaju tako da dotaknete videozapis,

zatim pa

Throw.

Reprodukcija glazbenog zapisa s uređaja na DMR uređaju

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR uređaj i je li povezan s istom Wi-Fi mrežom

s kojom je povezan i uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

3

Odaberite odgovarajuću glazbenu kategoriju i pronađite zapis koji želite podijeliti, a

zatim ga dotaknite.

4

Dotaknite , a zatim

Throw pa odaberite DMR uređaj s kojim želite podijeliti

sadržaj. Pjesma će se automatski reproducirati na odabranom uređaju.

5

Da biste prekinuli vezu s DMR uređajem, dotaknite i odaberite uređaj.

Reprodukcija pjesme prekinut će se na DMR uređaju, ali će se nastaviti na vašem

uređaju.