Sony Xperia Z3 - Primanje poziva

background image

Primanje poziva

Ako primate dolazni poziv kada je uređaj u stanju mirovanja ili je zaslon zaključan, otvara

se aplikacija telefona u punom zaslonu. Ako primate dolazni poziv kada je zaslon aktivan,

dolazni poziv je prikazan kao glavna obavijest, to jest, u minimalnom prozoru koji je

otvoren na vrhu kad got se zaslon otvori. Kada takva obavijest stigne, možete odabrati

odgovoriti na poziv i otvoriti zaslon aplikacije telefona ili možete odbiti poziv i ostati na

trenutnom zaslonu.

Odgovaranje na dolazni poziv kada je zaslon neaktivan

Povucite udesno.

Za odgovor na dolazni poziv kada je zaslon aktivan

U glavnoj obavijesti koja se pojavljuje na vrhu zaslona dotaknite

ODGOVORI.

Umjesto odgovaranja na poziv, možete otići u glavnu aplikaciju zaslona telefona dodirivanjem

gornjeg dijela prozora glavne aplikacije. Korištenjem ovog načina dobivate više opcija za

upravljanje pozivom. Primjerice, možete odlučiti da odbijete poziv s porukom ili proslijedite

poziv na automatsku sekretaricu.

Odbijanje dolaznog poziva kada je zaslon neaktivan

Povucite ulijevo.

Za odbijanje dolaznog poziva kada je zaslon aktivan

U glavnoj obavijesti koja se pojavljuje na vrhu zaslona dotaknite

ODBIJ.

Umjesto odbijanja poziva, možete otići u glavnu aplikaciju zaslona telefona dodirivanjem

gornjeg dijela prozora glavne aplikacije. Korištenjem ovog načina dobivate više opcija za

upravljanje pozivom. Primjerice, možete odlučiti da odbijete poziv s porukom ili proslijedite

poziv na automatsku sekretaricu.

Isključivanje melodije zvona za dolazni poziv

Kada primite poziv, pritisnite tipku glasnoće.

Korištenje automatske tajnice

Aplikacija automatske tajnice na uređaju može odgovarati na pozive kad ste zauzeti ili

kad propustite poziv. Funkciju automatskog odgovaranja možete sami omogućiti, a

pritom i odrediti koliko će sekundi čekati prije automatskog odgovaranja na poziv. Pozive

možete i ručno usmjeriti na automatsku tajnicu kad ste prezauzeti da biste na njih

odgovorili. Porukama ostavljenima na automatskoj tajnici možete pristupiti izravno s

uređaja.

Prije korištenja automatske tajnice morate snimiti pozdravnu poruku.

71

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Snimanje pozdravne poruke za automatsku tajnicu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Xperia™ automatska sekretarica >

Pozdravi.

3

Dotaknite

Snimi novi pozdrav i slijedite upute na zaslonu.

Omogućivanje automatskog odgovaranja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Xperia™ automatska sekretarica.

3

Klizač pokraj opcije

Automatska sekretarica povucite udesno.

Ako ne postavite vremensku odgodu za automatsko odgovaranje na pozive, koristit će se

zadana vrijednost.

Postavljanje vremenske odgode za automatsko odgovaranje

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Xperia™ automatska sekretarica.

3

Dotaknite

Javljanje nakon.

4

Prilagodite vrijeme pomicanjem prema gore i dolje.

5

Dotaknite

Gotovo.

Prosljeđivanje dolaznog poziva na automatsku tajnicu

Kada dobijete poziv, povucite

Mogućnosti odgovora prema gore pa odaberite

Odbij pomoću autom. sekretarice.

Kada dobijete poziv, možete i jednostavno pričekati da istekne unaprijed postavljeno vrijeme

kašnjenja pa će automatska tajnica sama preuzeti poziv.

Preslušavanje poruka na automatskoj tajnici

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Xperia™ automatska sekretarica >

Poruke.

3

Odaberite govornu poruku koju želite poslušati.

Poruke na automatskoj tajnici možete preslušati i izravno iz evidencije poziva tako da

dotaknete .

Odbijanje poziva uz SMS

Poziv možete odbiti uz slanje SMS-a. Kada odbijete poziv uz takvu poruku, ona se

automatski šalje pozivatelju i pohranjuje u razgovor porukama s tim kontaktom.
Možete odabrati neku od brojnih unaprijed definiranih poruka na uređaju ili izraditi novu

poruku. Personalizirane poruke možete izraditi uređivanjem unaprijed definiranih poruka.

Odbijanje poziva uz slanje SMS-a kada zaslon nije aktivan

1

Kada stigne dolazni poziv, dotaknite

Mogućnosti odgovora.

2

Odaberite predefiniranu poruku ili dotaknite

Pisanje nove poruke.

Odbijanje poziva uz slanje SMS-a kada je zaslon aktivan

1

Kada stigne poziv, dotaknite gornji dio prozora plutajuće obavijesti na kojem se

nalazi telefonski broj ili ime kontakta.

2

Dotaknite

Mogućnosti odgovora.

3

Odaberite predefiniranu poruku ili dotaknite

Pisanje nove poruke.

Odbijanje drugog poziva uz slanje SMS poruke

1

Kada tijekom poziva začujete učestale zvučne signale, dotaknite

Mogućnosti

odgovora.

2

Odaberite predefiniranu poruku ili dotaknite

Pisanje nove poruke.

72

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uređivanje SMS-a koji se koristi pri odbijanju poziva

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Brzi odgovori.

3

Dotaknite poruku koju želite urediti, potom unesite potrebne promjene.

4

Dotaknite

U redu.