Sony Xperia Z3 - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, doticanjem broja spremljenog na

popis kontakata ili doticanjem telefonskog broja u prikazu evidencije poziva. Možete

upotrijebiti i funkciju pametnog biranja da biste brzo pronašli brojeve iz popisa kontakata i

evidencije poziva tako da unesete dio broja ili imena kontakta pa odaberete neki od

prijedloga koji se prikažu. Da biste uputili videopoziv, možete koristiti aplikaciju

Hangouts™ za razmjenu izravnih poruka i videorazgovore koja se nalazi na uređaju.

Pogledajte odjeljak

Instant poruke i video čavrljanje

na stranici 86.

1

Prikaz dodatnih opcija

2

Brisanje broja

3

Brojčanik

4

Gumb za pozivanje

Otvaranje brojčanika

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite .

3

Ako se brojčanik ne prikaže, dotaknite .

Biranje telefonskog broja

1

Otvorite brojčanik.

2

Unesite telefonski broj pa dotaknite .

Da biste izbrisali pogrešno uneseni broj, dotaknite

.

Upućivanje poziva pomoću funkcije pametnog biranja

1

Otvorite brojčanik.

2

Unesite slova ili brojeve koji odgovaraju kontaktu kojeg želite nazvati. Kako

upisujete svako slovo ili broj, pojavljuje popis mogućih rezultata.

3

Dotaknite kontakt koji želite pozvati.

Za upućivanje međunarodnog poziva

1

Otvorite brojčanik.

2

Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak "+".

3

Unesite pozivni broj zemlje, lokalni predbroj (bez početne nule) i telefonski broj, a

zatim dotaknite .

70

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodavanje broja za izravno biranje na početni zaslon

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon dok uređaj ne zavibrira i

ne prikaže se izbornik za prilagodbu.

2

Na izborniku za prilagodbu dotaknite

Widgeti > Prečaci.

3

Na popisu aplikacija pomaknite se prema dolje i odaberite

Izravno biranje.

4

Odaberite kontakt i broj koji želite koristiti kao broj za izravno biranje.

Prikaz ili skrivanje telefonskog broja

Možete odabrati prikaz ili sakrivanje svog telefonskog broja na uređajima primatelja

poziva kada im uputite poziv.

Prikaz i skrivanje broja telefona

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke > Prikaz broja

pozivatelja.