Sony Xperia Z3 - Google Maps™‎ i navigacija

background image

Google Maps™ i navigacija

Pomoću usluge Google Maps™ pratite svoju trenutnu lokaciju, pregledavajte stanje u

prometu u stvarnom vremenu i primajte detaljne upute za stizanje do odredišta.
Da biste mogli mrežno koristiti aplikaciju Google Maps™, potrebna vam je internetska

veza. Prilikom povezivanja uređaja s internetom možda se naplaćuje naknada za

korištenje podatkovne veze. Da biste pronašli detaljnije informacije o upotrebi te

aplikacije, otvorite http://support.google.com i kliknite vezu "Maps for mobile".

Aplikacija Google Maps™ možda nije dostupna na svim tržištima, u svim državama i regijama.

Korištenje usluge Google Maps™

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Karte.

133

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.