Sony Xperia Z3 - Korištenje lokacijskih usluga

background image

Korištenje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge aplikacijama kao što su Karte i fotoaparatu omogućuju utvrđivanje

vaše približne lokacije na temelju podataka iz mobilne ili Wi-Fi mreže i GPS (Global

Positioning System) podataka. Ako niste u dosegu GPS satelita, uređaj može utvrditi

vašu lokaciju pomoću funkcije Wi-Fi. Ako niste u dosegu mreže, uređaj može utvrditi

vašu lokaciju pomoću mobilne mreže.
Da biste pomoću uređaja doznali gdje se nalazite, morate omogućiti lokacijske usluge.

Kada uređaj povežete s internetom, naplaćuju se naknade za korištenje podatkovne veze.

Omogućivanje i onemogućivanje lokacijskih usluga

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Lokacija, zatim dotaknite prekidač za

uključivanje ili isključivanje da biste omogućili odnosno onemogućili lokacijske

usluge.

Poboljšanje točnosti GPS-a

Prilikom prvog korištenja funkcije GPS na uređaju može proći 5 do 10 minuta dok se ne

pronađe vaša lokacija. Da biste olakšali traženje, pobrinite se da se nalazite na

otvorenom prostoru. Stanite mirno i ne prekrivajte GPS antenu (označeno područje na

slici). GPS signali mogu proći kroz oblake i plastiku, no ne mogu kroz većinu čvrstih

objekata kao što su zgrade i planine. Ako se lokacija ne pronađe nakon nekoliko minuta,

premjestite se na drugu lokaciju.