Sony Xperia Z3 - Korištenje uređaja u kombinaciji sa sustavom za informiranje i zabavu u automobilu

background image

Korištenje uređaja u kombinaciji sa sustavom za informiranje i

zabavu u automobilu

Pomoću USB kabela povežite uređaj sa sustavom za informiranje i zabavu u automobilu

koji je kompatibilan s tehnologijom MirrorLink™ da biste tijekom vožnje mogli koristiti

aplikaciju za navigaciju ili reproducirati glazbu s uređaja. Dok su uređaj i sustav povezani,

možete se pomoću kontrola sustava za informiranje i zabavu u automobilu kretati po

aplikacijama.

Tijekom veze MirrorLink™ neke aplikacije možda neće biti dostupne. Putem tehnologije

MirrorLink™ neće biti dostupni ni zaštićeni podaci, primjerice videozapisi sa strogom zaštitom

DRM-a (digitalnog upravljanja pravima).

Povezivanje uređaja sa sustavom za informiranje i zabavu u automobilu

Povežite uređaj sa sustavom za informiranje i zabavu u automobilu pomoću USB

kabela. Zaslon uređaja prikazivat će se na zaslonu sustava za informiranje i

zabavu.

Ako se veza između uređaja i sustava za informiranje i zabavu ne uspostavi automatski, možda

ćete MirrorLink™ morati pokrenuti ručno.

Za ručno pokretanje MirrorLink™

1

Provjerite je li vaš uređaj povezan na sustav za informacije i zabavu u automobilu

korištenjem USB kabela.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Veza uređaja > MirrorLink™.

4

Dotaknite

Pokreni MirrorLink™, a zatim dotaknite U redu.

5

Ako i dalje ne možete uspostaviti vezu, dotaknite

Mrežna adresa za promjenu na

drugu mrežnu adresu u slučaju da se ista mrežna adresa koristi od strane drugih

usluga poput Bluetooth® i Wi-Fi, te pokušajte ponovno.

134

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.