Sony Xperia Z3 - Čitanje i slanje poruka

background image

Čitanje i slanje poruka

Aplikacija Poruke prikazuje poruke u obliku razgovora, što znači da su sve poruke koje

ste primili od određene osobe ili ih njoj poslali grupirane zajedno. Za slanje multimedijskih

poruka, na uređaju trebate postaviti odgovarajuće postavke za MMS. Pogledajte

Postavke za internet i MMS poruke

na stranici 45.

Broj znakova koje možete poslati u jednoj tekstualnoj poruci ovisi o operateru i jeziku koji

koristite. Maksimalna veličina multimedijske poruke koja uključuje veličinu dodanih medijskih

datoteka, također ovisi o operateru. Obratite se mrežnom operateru da biste dobili dodatne

informacije.

1

Povratak na popis razgovora

2

Upućivanje poziva pošiljatelju poruke

3

Prikaz više opcija

4

Poslane i primljene poruke

5

Slanje dovršene poruke

6

Dodavanje privitaka

Izrada i slanje poruke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim potražite i dotaknite .

2

Dotaknite .

3

Upišite ime primatelja ili telefonski broj ili pak druge podatke za kontakt koje ste

spremili o primatelju, a zatim odaberite stavku na pripadnom popisu. Ako primatelj

nije naveden među kontaktima, ručno unesite njegov broj.

4

Ako želite poslati poruku grupi, ponovite gore opisani postupak da biste dodali još

primatelja.

5

Dotaknite

Napišite poruku, a potom unesite tekst poruke.

6

Ako želite dodati privitak, dotaknite odgovarajuću opciju privitka.

7

Da biste poslali poruku, dotaknite .

Ako zatvorite poruku prije slanja, poruka će se spremiti kao skica. Razgovor se označava

riječju

Nedovršeno.

84

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za čitanje primljene poruke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite željeni razgovor.

3

Ako poruka još nije preuzeta, dotaknite i držite poruku, te zatim dotaknite

Preuzmi

poruku.

Sve primljene poruke spremljene su po zadanoj postavci u memoriju uređaja.

Odgovaranje na poruku

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite konverzaciju koja sadrži poruku.

3

Upišite odgovor i dotaknite .

Prosljeđivanje poruke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim potražite i dotaknite .

2

Dotaknite razgovor koji sadrži poruku koju želite proslijediti.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti, a zatim dotaknite

Proslijedi poruku.

4

Upišite ime primatelja ili telefonski broj ili pak druge podatke za kontakt koje ste

spremili o primatelju, a zatim odaberite stavku na pripadnom popisu. Ako primatelj

nije naveden među kontaktima, ručno unesite njegov broj.

5

Ako je potrebno, uredite poruku, a zatim dotaknite .

Za spremanje datoteka primljenih u poruci

1

Iz vašeg Početni zaslon, dotaknite , potom pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite konverzaciju koji želite otvoriti.

3

Ako poruka još nije preuzeta, dotaknite i držite poruku, te zatim dotaknite

Preuzmi

poruku.

4

Dodirnite i držite datoteku koju želite spremiti, a zatim odaberite željenu opciju.