Sony Xperia Z3 - Organiziranje poruka

background image

Organiziranje poruka

Brisanje poruke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , potom pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite razgovor koji sadrži poruku koju želite izbrisati.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite izbrisati, dotaknite , a zatim

Izbriši.

Brisanje razgovora

1

Na Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Izbriši razgovore.

3

Potvrdite okvire za razgovore koje želite izbrisati, a zatim dotaknite >

Izbriši.

Označavanje poruke zvjezdicom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite konverzaciju koji želite otvoriti.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite označiti zvjezdicom, a zatim dotaknite

Dodaj

zvjezdicu.

4

Da biste uklonili zvjezdicu pokraj poruke, dodirnite i držite poruku označenu

zvjezdicom, a zatim dotaknite

Izbriši zvjezdicu.

Za prikaz poruka sa zvjezdicama

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim dotaknite

Poruke označ. zvjezdicom.

3

Sve poruke sa zvjezdicama pojavljuju se u popisu.

85

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Traženje poruka

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite .

3

Unesite ključne riječi za pretraživanje. Rezultati pretraživanja pojavljuju se na

popisu.