Sony Xperia Z3 - Obavijesti

background image

Obavijesti

Obavijesti vas informiraju o događajima kao što su nove poruke i obavijesti iz kalendara,

kao i o aktivnostima u tijeku, kao što su preuzimanja datoteka. Obavijesti se pojavljuju na

sljedećim mjestima:

na traci stanja

na ploči za obavijesti

na zaključanom zaslonu

Otvaranje i zatvaranje odjeljka za obavijesti

1

Da biste otvorili odjeljak za obavijesti, traku stanja povucite prema dolje.

2

Da biste zatvorili odjeljak za obavijesti, odjeljak povucite prema gore.

Reagiranje na obavijest na ploči za obavijesti

Dotaknite obavijest.

Odbacivanje obavijesti s ploče za obavijesti

Postavite prst na obavijest i kvrcnite ulijevo ili udesno po zaslonu.

Proširivanje obavijesti na ploči za obavijesti

Povucite obavijest prema dolje.

Nije moguće proširiti sve obavijesti.

29

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Čišćenje svih obavijesti s ploče za obavijesti

Dotaknite

.

Reagiranje na obavijest sa zaključanog zaslona

Dvaput dotaknite obavijest.

Odbacivanje obavijesti sa zaključanog zaslona

Postavite prst na obavijest i kvrcnite ulijevo ili udesno po zaslonu.

Proširivanje obavijesti na zaključanom zaslonu

Povucite obavijest prema dolje.

Nije moguće proširiti sve obavijesti.

Upravljanje obavijestima na zaključanom zaslonu

Možete postaviti uređaj tako da se samo odabrane obavijesti prikazuju na zaključanom

zaslonu. Možete omogućiti pristup svim obavijestima i njihovu sadržaju, sakriti povjerljivi

sadržaj za sve obavijesti ili određene aplikacije ili odabrati da se uopće ne prikazuju

nikakve obavijesti.

Odabir obavijesti za prikaz na zaključanom zaslonu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk i obavijest > Kada je uređaj zaključan.

3

Odaberite opciju.

Mogućnosti prikaza obavijesti na zaključanom zaslonu

Prikaži sav

sadržaj obavijesti

Primajte sve obavijesti na zaključanom zaslonu. Kad uključite tu postavku, imajte na umu

da će na zaključanom zaslonu biti vidljiv cjelokupni sadržaj (uključujući sadržaj dolaznih

poruka e-pošte i poruka čavrljanja) ako na izborniku

Obavijesti aplikacije određene

aplikacije ne označite kao

Sakrij osjetljiv sadržaj.

Sakrij osjetljiv

sadržaj obavijesti

Za zaključavanje zaslona morate imati postavljen PIN, zaporku ili uzorak da bi postavka

bila dostupna. Kad stigne osjetljiva obavijest, na zaključanom se zaslonu

prikazuje

Sadržaj je skriven. Dobit ćete, primjerice, obavijest o dolaznoj poruci e-pošte ili

razgovoru, ali sadržaj neće biti vidljiv na zaključanom zaslonu.

Uopće ne

prikazuj obavijesti

Na zaključanom zaslonu neće se prikazivati nikakve obavijesti.

Postavljanje razine obavijesti za aplikaciju

Za pojedinačne aplikacije možete zadati različite postavke obavijesti. Možete, primjerice,

blokirati sve obavijesti e-poštom, dati prioritet obavijestima sa servisa Facebook™ i

sadržaj obavijesti u porukama učiniti nevidljivim na zaključanom zaslonu.

Postavljanje razine obavijesti za aplikaciju

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk i obavijest > Obavijesti aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju za koju želite promijeniti postavke obavijesti.

4

Odgovarajući klizač povucite udesno.

Razine obavijesti i mogućnosti za specifične aplikacije

Smatraj prioritetom

Dopustite da se obavijesti aplikacije čuju kad je zabrana uznemiravanja postavljena na

Samo prioriteti.

Dopusti zavirivanje

Dopustite aplikaciji da naglasi određene obavijesti tako što će ih nakratko kliznuti u

prvi plan na trenutnom zaslonu.

Sakrij osjetljiv

sadržaj

Kad je uređaj zaključan, sakrijte sadržaj iz obavijesti ove aplikacije koje bi mogle

sadržavati privatne podatke.

30

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Lampica za obavijesti

Žaruljica obavijesti obavještava vas o stanju baterije i o drugim događajima. Treptavo

bijelo svjetlo, primjerice, znači da imate novu poruku ili propušten poziv. Lampica za

obavijesti po zadanom je omogućena, ali je možete ručno onemogućiti.

Kada je lampica za obavijesti onemogućena, zasvijetlit će samo kao upozorenje o stanju

baterije – ako primjerice, napunjenost baterije padne ispod 15%.

Omogućivanje lampice za obavijesti

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk i obavijest.

3

Klizač pokraj opcije

Žaruljica obavijesti povucite udesno.