Sony Xperia Z3 - Zaslonska tipkovnica

background image

Zaslonska tipkovnica

Putem zaslonske QWERTY tipkovnice tekst možete unositi tako da dotaknete svako

pojedinačno slovo ili možete upotrijebiti značajku unosa potezom da biste riječi oblikovali

prelaskom prsta s jednog slova na drugo. Ako želite koristiti manju verziju zaslonske

tipkovnice i tekst unositi samo jednom rukom, aktivirajte tipkovnicu za korištenje jednom

rukom.
Za unos teksta možete odabrati maksimalno tri jezika. Značajka pametnog

prepoznavanja jezika prepoznaje jezik koji koristite i predviđa riječi iz tog jezika dok ih

upisujete. Neke aplikacije, primjerice aplikacije za e-poštu i one za razmjenu tekstnih

poruka, automatski otvaraju zaslonsku tipkovnicu.

1 Brisanje znaka ispred pokazivača.

2 Prijelaz u novi redak ili potvrda unesenog teksta.

3 Unos razmaka.

4 Prilagođavanje tipkovnice. Ta tipka nestaje nakon što prilagodite tipkovnicu.

5 Prikaz brojeva i simbola. Da biste vidjeli dodatne simbole, dotaknite .

6 Prebacivanje između malih slova , prvog velikog slova i svih velikih slova . Ta se tipka za neke

jezike koristi za pristup dodatnim znakovima u jeziku.

Prikazivanje zaslonske tipkovnice radi unosa teksta

Dotaknite polje za unos teksta.

Korištenje zaslonske tipkovnice u vodoravnoj orijentaciji

Kada se prikaže zaslonska tipkovnica, okrenite uređaj bočno.

Možda ćete u nekim aplikacijama morati omogućiti vodoravnu orijentaciju.

Unos teksta znak po znak

1

Da biste unijeli znak vidljiv na tipkovnici, dotaknite ga.

2

Da biste unijeli varijantu znaka, dotaknite i držite uobičajeni znak na tipkovnici da bi

vam se prikazao popis dostupnih opcija, a zatim odaberite s popisa. Da biste,

primjerice, unijeli "é", dodirnite i držite "e" dok se ne pojave opcije, a zatim, držeći

prst na tipkovnici, povucite do znaka "é" da biste ga odabrali.

Unos točke

Kada unesete riječ dvaput dotaknite razmaknicu.

Za unos teksta pomoću funkcije unosa potezom

1

Kada se prikaže zaslonska tipkovnica, prstom povucite od jednog slova do

drugog da biste upisali željenu riječ.

2

Nakon što završite unos riječi, podignite prst. Na temelju slova koja povežete

pojavljuje se predložena riječ.

3

Ako se riječ koju želite ne pojavi, dotaknite kako biste vidjeli druge opcije i

odabrali odgovarajuću. Ako se željena opcija ne pojavi, obrišite cijelu riječ i upišite

ponovno ili upišite riječ doticanjem svakog slova pojedinačno.

65

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Promjena postavki unosa gesti

1

Kada je otvorena zaslonska tipkovnica, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju unosa gesti, povucite klizač uz

Unos

potezom u uključeni ili isključeni položaj.

Tipkovnica za korištenje jednom rukom

1

Zaslonsku tipkovnicu otvorite u vodoravnom načinu, a zatim dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Tipk. za kor. jednom rukom.

3

Da biste tipkovnicu za korištenje jednom rukom premjestili na lijevu ili desnu stranu

zaslona, dotaknite ili .

Da biste ponovno uključili punu zaslonsku tipkovnicu, dotaknite .