Sony Xperia Z3 - Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pomoću računa servisa Microsoft Exchange ActiveSync poslovnim porukama e-pošte,

obvezama na kalendaru i kontaktima možete pristupiti izravno na uređaju. Nakon

postavljanja informacije možete pronaći u aplikacijama

E-pošta, Kalendar i Kontakti.

Postavljanje računa za EAS za sinkronizaciju

1

Pripremite podatke o domeni i poslužitelju koje ste dobili od administratora

poslovne mreže.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Dotaknite

Postavke > Računi > Dodaj račun > Exchange ActiveSync.

4

Unesite poslovnu adresu e-pošte i zaporku.

5

Dotaknite

Dalje. Uređaj će početi dohvaćati podatke o računu. U slučaju pogreške

ručno unesite podatke o domeni i poslužitelju za račun pa dotaknite

Dalje.

6

Dotaknite

U REDU da biste poslužitelju tvrtke omogućili upravljanje uređajem.

7

Odaberite podatke koje želite sinkronizirati s uređajem, npr. kontakte i stavke

kalendara.

8

Ako želite, aktivirajte administratora za uređaj da biste poslužitelju tvrtke omogućili

upravljanje određenim sigurnosnim značajkama uređaja. Poslužitelju tvrtke

možete, primjerice, omogućiti postavljanje pravila o zaporkama i postavljanje

šifriranja pohrane.

9

Nakon dovršetka postavljanja unesite naziv računa tvrtke.

Kad na računalu promijenite zaporku za prijavu na račun za EAS, morate se ponovno prijaviti

na račun za EAS na uređaju.

52

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Promjena postavki računa za EAS

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

E-pošta, a zatim .

3

Dotaknite

Postavke, a zatim odaberite račun za EAS i po želji promijenite postavke

računa.

Za postavljanje intervala sinkronizacije za račun za EAS

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

E-pošta, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite

Postavke i odaberite račun za EAS.

4

Dotaknite

Provjeri učestalost > Provjeri učestalost i odaberite neku od dostupnih

opcija intervala.

Uklanjanje računa za EAS

1

Na zaslonu Početni zaslon, dotaknite >

Postavke > Računi.

2

U odjeljku

Računi dotaknite Exchange ActiveSync pa odaberite račun za EAS koji

želite ukloniti.

3

Dotaknite , a zatim

Izbriši račun.

4

Da biste potvrdili, ponovno dotaknite

Izbriši račun.

53

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.