Sony Xperia Z3 - Gledanje videozapisa u aplikaciji Videozapisi

background image

Gledanje videozapisa u aplikaciji Videozapisi

Aplikacija Videozapisi omogućuje reprodukciju filmova i drugih videosadržaja koje ste

spremili ili preuzeli na uređaj. Aplikacija Videozapisi omogućuje i pristup posterima,

kratkom sadržaju, informacijama o žanru i podacima o redatelju za svaki film. Filmove

možete reproducirati i na drugim uređajima koji su povezani s istom mrežom.

Neke videozapise možda neće biti moguće reproducirati u aplikaciji Videozapisi.

1

Dotaknite simbol za otvaranje izbornika početnog zaslona videozapisa

2

Prikažite zadnji reproducirani videozapis

3

Povucite lijevi rub zaslona u desno za traženje svih preuzetih i spremljenih videozapisa

4

Prikažite sve videozapise spremljene na uređaju

5

Prikažite videozapise s interneta

6

Dotaknite za reprodukciju spremljenih ili preuzetih datoteka videozapisa

7

Prikaz opcija izbornika videozapisa

8

Za prikaz sadržaja pomičite se prema gore ili prema dolje

Reprodukcija videozapisa u aplikaciji Videozapisi

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Videozapisi.

2

Pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati. Ako se videozapis ne

prikazuje na zaslonu, povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na

početnom zaslonu aplikacije Videozapisi, a zatim pronađite i dotaknite videozapis

koji želite reproducirati.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, dotaknite zaslon.

4

Da biste pauzirali reprodukciju, dotaknite . Da biste nastavili s reprodukcijom,

dotaknite .

5

Da biste videozapis premotali unatrag, oznaku na traci tijeka povucite ulijevo. Da

biste ga premotali unaprijed, oznaku na traci tijeka povucite udesno.

Za promjenu postavki u Video

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Videozapisi.

2

Povucite lijevi rub zaslona u desno za otvaranje izbornika početnog zaslona

videozapisa, potom dotaknite

Postavke.

3

Postavke promijenite po želji.

118

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Promjena postavki zvuka tijekom reprodukcije videozapisa

1

Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon za prikaz kontrola.

2

Dotaknite >

Audiopostavke, a zatim promijenite postavke po želji.

3

Kada završite, dotaknite

U redu.

Dijeljenje videozapisa

1

Kada se reproducira videozapis, dotaknite , potom dotaknite

Dijeli.

2

Dotaknite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje odabranog videozapisa, a zatim

slijedite odgovarajuće korake za slanje.