Sony Xperia Z3 - Nggunakake piranti minangka dhompet

background image

Nggunakake piranti minangka dhompet

Gunakake piranti minangka wallet kanggo mbayar barang tanpa sik njongko kanggo

dompet sing nyata. Kabeh layanan pambayaran sing kapasang diseleh bebarengan

supaya bisa dideleng lan diatur. Elinga yen nggawe pembayaran, sampeyan kudu

nguripake fungsi NFC sadurunge piranti nutul pembaca kertu. Kanggo informasi luwih

lengkap babagan pasangan, waca

NFC

ing kaca 125.

Layanan pambayaran seluler menawa durung sumadhiya ing kabeh dhaerah.

Kanggo ngatur layanan pembayaran

1

Saka Layar Ngarepsampeyan, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan > Tutul & bayar. Ditampilake dhaptar layanan

pembayaran.

3

Ngatur layanan pembayaran kaya sing dipengini, contone, ngganti layanan

pembayaran minangka standar.

132

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.