Sony Xperia Z3 - Ndhelikake foto lan video

background image

Ndhelikake foto lan video

Sampeyan bisa ndhelikake foto lan video saka layar ngarep Album. Yen wis dihelikake

saka layar ngarep Album, foto lan video kasebut mung bisa dideleng saka folder

Didhelikake.

Ndhelikake foto utawa video

1

Ing Album, golek lan tutul foto utawa video sing arep didhelikake.

2

Tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

3

Tutul

Dhelikake > OK.

114

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nuduhake foto lan video sing didhelikake

1

Ing Album, seret pinggir kiri layar ngarep Album menyang tengen, banjur tutul

Ndelik.

2

Tutul potret utawa video kanggo ndeleng.

3

Gulung cepet ngiwa kanggo ndeleng potret utawa video sabanjure. Gulung cepet

nengen kanggo ndeleng potret utawa video sadurunge.

Nampilake foto utawa video sing didhelikake

1

Ing Album, seret pinggir kiri layar ngarep Album menyang tengen, banjur tutul

Ndelik.

2

Tutul foto utawa video sing arep ditampilake.

3

Tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

4

Tutul

Aja didelikake.