Sony Xperia Z3 - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Gunakake Wi-Fi kanggo njlajah internet, ngundhuh aplikasi, utawa ngirim lan nampa

email. Yen wis nyambung menyang jaringan Wi-Fi, piranti ngelingi jaringan kasebut lan

otomatis nyambung yen liya wektu ana ing jangkoan jaringan kasebut.
Saperang jaringan Wi-Fi njaluk sampeyan mlebu ing kaca web supaya bisa entuk akses.

Hubungi administrator jaringan Wi-Fi sing gegandhengan kanggo informasi luwih pepak.
Jaringan Wi-Fi sing sumadhiya bisa dibukak utawa diamanake:

Jaringan sing kabukak tandhane ana ing jejere jeneng jaringan Wi-Fi.

Jaringan sing diamanake tandhane ana ing jejere jeneng jaringan Wi-Fi.

Sawetara jaringan Wi-Fi ora katon ing dhaptar jaringan sing sumadhiya amarga ora nyiyarake

jeneng jaringan (SSID). Yen ngerti jeneng jaringane, sampeyan bisa nambahake kanthi manual

menyang dhaptar jaringan Wi-Fi sing sumadhiya.

Nguripake utawa mateni Wi-Fi

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Tutul panggeser kanggo ngaktifake utawa mateni Wi-Fi.

Iki perlu sawetara detik sadurunge Wi-Fi bisa aktif.

Nyambung menyang jaringan Wi-Fi

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Tutul panggeser kanggo nguripake Wi-Fi. Kabeh jaringan Wi-Fi sing kasedhiya

ditampilake.

4

Tutul jaringanWi-Fi kanggo nyambungake. Kanggo jaringan aman, ketik sandhi

sing cocog. ditampilake ing garis status yen wis nyambung.

Kanggo nggoleki jaringan anyar sing kasedhiya, tutul , banjur tutul

Segerake. Yen ora bisa

nyambung menyang jaringan Wi-Fi, deleng kiyat ngatasi masalah sing cocog kanggo piranti

ing

www.sonymobile.com/support/

.

Nambah jaringan Wi-Fi kanthi manual

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Tutul >

Tambah jaringan.

4

Tik informasi

Jeneng jaringan (SSID).

5

Kanggo milih jinis pangamanan, tutul kolom

Keamanan.

6

Yen dijaluk, tik sandhi.

7

Kanggo ngowahi opsi sabanjure kayata proxy lan setelan IP, tutul

Pilihan canggih

banjur owahi pilihan kaya sing dikarepake.

8

Tutul

Simpen.

Hubungi administrator jaringan Wi-Fi kanggo njaluk SSID jaringan lan sandhi.

47

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambah kakuwatan sinyal Wi-Fi

Ana macem-macem cara sing bisa dilakoni kanggo nambah panriman Wi-Fi:

Cedhakake piranti menyang titik akses Wi-Fi.

Pindhahake titik akses Wi-Fi adoh saka barang sing bisa ngalangi utawa ngganggu.

Aja nutupi area antena Wi-Fi piranti (area sing disorot ing ilustrasi).

Setelan Wi-Fi

Nalika kasambung menyang jaringan Wi-Fi utawa yen kasedhiya jaringan Wi-Fi ing

sacedhake, sampeyan bisa ndeleng status jaringan kasebut. Sampeyan uga bisa

ngaktifake piranti kanggo ngabari manawa ana jaringan Wi-Fi kadeteksi.

Ngaktifake kabar jaringan Wi-Fi

1

Uripake Wi-Fi, yen durung urip.

2

Saka Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

4

Tutul >

Canggih.

5

Seret panggeser ing jejere

Kabar jaringan menyang tengen.

Ndeleng rincian informasi babagan jaringan Wi-Fi sing sinambung

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Tutul jaringan Wi-Fi sing saiki disambungake. Rincian informasi jaringan bakal

ditampilake.

Nambahake kabijakan ngaso Wi-Fi

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Tutul , banjur tutul

Canggih > Wi-Fi tetep aktif sajrone turu.

4

Pilih salah siji.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) iku standar jaringan nirkabel sing mitulungi netepake

sambungan jaringan nirkabel aman. WPS nggampangake ngatur wiwitan enkripsi Wi-Fi

Protected Access® (WPA) kanggo ngamanake jaringan. Sampeyan uga bisa nambah

piranti menyang jaringan sing ana tanpa ngetik sandhi sing dawa.
Gunakake salah siji cara iki kanggo ngaktifake WPS:

Cara menet tombol – cukup menet tombol ing piranti sing didhukung WPS, contone,

router.

Cara PIN – piranti sampeyan nggawe PIN (Personal Identification Number) acak, sing

diketik ing piranti sing didhukung WPS.

48

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nyambung menyang jaringan Wi-Fi nganggo tombol WPS

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Uripake Wi-Fi yen durung urip.

4

Tutul >

Canggih > Tombol Push WPS, banjur penet tombol WPS ing piranti sing

didhukung WPS.

Nyambung menyang jaringan Wi-Fi nganggo PIN WPS

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Uripake Wi-Fi yen durung urip.

4

Tutul >

Canggih > Entri PIN WPS.

5

Ing piranti sing didhukung WPS, ketik PIN sing ditampilake ing piranti.