Sony Xperia Z3 - Isi

background image

Isi

Persiyapan......................................................................................7

Babagan Pandhuan pangguna iki........................................................7
Ringkesan...........................................................................................7
Ngrakit................................................................................................ 8
Palindhungan layar............................................................................10
Miwiti piranti nalika sapisanan............................................................10
Ngapa aku butuh akun Google™?.................................................... 11

Keamanan piranti......................................................................... 13

Pesthekake yen piranti sampeyan wis dijaga..................................... 13
Kunci layar........................................................................................ 13
Mbukak kunci piranti kanthi otomatis................................................ 15
Perlindhungan kertu SIM................................................................... 19
Nggoleki nomer identifikasi piranti..................................................... 19
Nggoleki piranti sing ilang .................................................................20

Sinau dhasar-dhasar.................................................................... 22

Nggunakake layar demek..................................................................22
Ngunci lan mbukak kunci layar..........................................................24
Layar Ngarep.................................................................................... 24
Layar aplikasi.................................................................................... 26
Navigasi aplikasi................................................................................27
Widget.............................................................................................. 27
Trabasan lan folder............................................................................28
Latar mburi lan tema......................................................................... 29
Njupuk potret layar............................................................................30
Kabar................................................................................................30
Lambang ing garis status.................................................................. 32
Ringkesan aplikasi.............................................................................34

Baterei lan pangrumatan.............................................................. 36

Ngisi daya piranti...............................................................................36
Baterei lan pangaturan daya..............................................................37
Nganyari piranti................................................................................. 38
Parumatan nggunakake komputer.................................................... 39
Simpenan lan memori....................................................................... 40
Nggawe serep lan mulihake isi.......................................................... 42

Ngundhuh aplikasi........................................................................45

Ngundhuh aplikasi saka Google Play™............................................. 45
Ngundhuh aplikasi saka sumber liyane..............................................45

Internet lan jaringan......................................................................46

Njelajah web..................................................................................... 46

2

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Setelan Internet lan MMS ................................................................. 46
Wi-Fi................................................................................................. 47
Nganggo bareng sambungan data seluler......................................... 49
Ngontrol panggunaan data................................................................50
Milih jaringan seluler.......................................................................... 51
Jaringan pribadi virtual (VPN).............................................................52

Sinkronisasi data ing piranti......................................................... 53

Nyelarasake karo akun online............................................................ 53
Nyelarasake karo Microsoft® Exchange ActiveSync®....................... 53

Setelan dhasar............................................................................. 55

Ngakses setelan................................................................................55
Setelan volume................................................................................. 55
Setelan Aja diganggu........................................................................ 56
Setelan layar..................................................................................... 57
Setelan aplikasi................................................................................. 58
Nyetel maneh aplikasi........................................................................59
Daydream......................................................................................... 60
Setelan basa..................................................................................... 60
Tanggal lan wektu............................................................................. 61
X-Reality™ for mobile........................................................................61
Mode Super-vivid.............................................................................. 61
Ngapiki output swara........................................................................ 62
Pembatalan gangguan swara............................................................62
Akun pangguna akeh........................................................................ 62

Ngetik teks................................................................................... 65

Keyboard layar.................................................................................. 65
Phonepad......................................................................................... 66
Ngetik teks nggunakake input swara.................................................67
Ngowahi teks.................................................................................... 67
Nggawe pribadhi keyboard layar....................................................... 68

Nelpon..........................................................................................70

Nelpon.............................................................................................. 70
Nampa telpon................................................................................... 71
Telpon aktif........................................................................................73
Nggunakake dhaptar telpon.............................................................. 73
Nerusake telpon................................................................................74
Matesi telpon.................................................................................... 74
Telpon multi.......................................................................................75
Telpon konferensi.............................................................................. 75
Surat swara.......................................................................................76
Telpon darurat...................................................................................76

3

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Kontak.......................................................................................... 77

Nransfer kontak.................................................................................77
Nggoleki lan ndeleng kontak............................................................. 78
Nambah lan ngowahi kontak.............................................................79
Nambahake informasi kontak medis lan darurat................................ 80
Favorit lan grup................................................................................. 81
Ngirim informasi kontak.....................................................................82
Nyingkiri nggawe duplikat entri ing aplikasi Kontak............................ 82
Nggawe serep kontak....................................................................... 82

Olahpesen lan obrolan................................................................. 84

Maca lan ngirim pesen...................................................................... 84
Ngatur pesen.................................................................................... 85
Nelpon saka pesen........................................................................... 86
Setelan olahpesen.............................................................................86
Olahpesen sanalika lan obrolan video................................................86

Email.............................................................................................87

Nyiyapake email................................................................................ 87
Ngirim lan nampa pesen email.......................................................... 87
Ngatur pesen email........................................................................... 88
Setelan akun email............................................................................ 89
Gmail™.............................................................................................89

Musik............................................................................................91

Mindhah lagu menyang piranti...........................................................91
Ngrungokake musik.......................................................................... 91
Menu layar ngarep Musik.................................................................. 92
Dhaptar lagu..................................................................................... 93
Nuduhake musik............................................................................... 94
Ngapiki swara................................................................................... 94
Ngenali musik nganggo TrackID™.....................................................94

radio FM....................................................................................... 96

Ngrungokake radio............................................................................96
Saluran radio favorit.......................................................................... 97
Setelan swara................................................................................... 97

Kamera......................................................................................... 98

Motret lan ngrekam video..................................................................98
Deteksi pasuryan.............................................................................. 99
Nggunakake Smile Shutter™ kanggo motret pasuryan sing mesem..99
Nambahake posisi geografis menyang foto..................................... 100
Setelan kamera umum.................................................................... 100
Setelan kamera foto........................................................................ 104
Setelan kamera video......................................................................108

4

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Foto lan video ing Album........................................................... 111

Ndeleng foto lan video.................................................................... 111
Mbagi lan ngatur foto lan video....................................................... 112
Ngedit foto nganggo aplikasi Photo editor.......................................113
Ngedit video nganggo aplikasi Video editor..................................... 114
Ndhelikake foto lan video................................................................ 114
Menu layar ngarep album................................................................115
Ndeleng foto ing peta......................................................................116

Video.......................................................................................... 118

Nonton video ing aplikasi Video.......................................................118
Mindhah konten video menyang piranti........................................... 119
Ngatur konten video........................................................................119
Movie Creator................................................................................. 119

Konektivitas................................................................................121

Ngilonake layar piranti ing TV nggunakake kabel............................. 121
Mengiloni layar piranti sacara nirkabel ing TV...................................121
Enggo bareng isi karo piranti DLNA Certified™................................122
Nyambungake piranti menyang aksesori USB................................. 124
Nyambungake piranti menyang pangontrol nirkabel seri
DUALSHOCK™.............................................................................. 125
NFC................................................................................................ 125
Teknologi nirkabel Bluetooth®.........................................................127

Aplikasi lan fitur pinter sing bisa ngiritake wektu....................... 130

Ngontrol aksesori lan setelan nganggo Smart Connect™................130
Nggunakake piranti minangka pusat kesehatan nganggo ANT+™.. 132
Nggunakake piranti minangka dhompet.......................................... 132

Lelungan lan peta.......................................................................133

Gunakake layanan panggonan........................................................ 133
Google Maps™ lan navigasi............................................................133
Gunakake lalu lintas data nalika lelungan.........................................134
Nggunakake piranti bareng sistem infotainmen mobil...................... 134
Mode pesawat................................................................................ 135

Tanggalan lan jam weker............................................................136

Tanggalan....................................................................................... 136
Weker lan jam................................................................................. 137

Aksesibilitas............................................................................... 140

Wiraga panggedhen........................................................................140
Teks gedhe..................................................................................... 140
Koreksi werna................................................................................. 140
Layar Ngarep Prasaja......................................................................140
Kompatibiliti pitulung pangrungon................................................... 141
TalkBack......................................................................................... 141

5

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mode TTY (Teletip).......................................................................... 141
Nggunem alon................................................................................ 141

Dhukungan lan hukum............................................................... 142

Aplikasi dhukungan......................................................................... 142
Pitulung ing menu lan aplikasi..........................................................142
Nindakake tes diagnostik ing piranti................................................ 142
Wiwit maneh, mulihake, lan ndandani..............................................142
Tulung kita ngapiki piranti lunak....................................................... 144
Garansi, SAR, lan patunjuk panggunaan......................................... 144
Ndaur-ulang piranti..........................................................................145
Informasi hukum............................................................................. 145

6

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.