Sony Xperia Z3 - Kunci layar

background image

Kunci layar

ing kaca 13.

Tambah akun Google™ kanggo ngalangi liyane gunakake piranti sampeyan yen dicolong

lan/utawa diusap. Kanggo informasi liyane, waca

Ngapa aku butuh akun Google™?

ing

kaca 11.

Uripake “Proteksi dening my Xperia” utawa layanan web Pengatur Piranti Android™.

Nggunakake salah siji layanan iki, sampeyan bisa goleki, ngunci utawa mbusak piranti

sing ilang saka kadohan. Kanggo informasi liyane, waca

Nggoleki piranti sing ilang

ing

kaca 20.

Merivikasi kapamilikan piranti

Nalika piranti sampeyan kajaga, sampeyan kudu bukak kunci layar nganggo PIN, sandhi,

pola, utawa tik informasi akun Google™ sampeyan gumantung saka fitur proteksi sing

sampeyan gunakake. Ing ngisor iki conto fitur palindhungan lan sawetara kredensial sing

diperlokake:

Proteksi

Pamulihan Data

Pabrik

Sampeyan kudu mbukak kunci layar sadurunge diidinake nindakake Pamulihan Data

Pabrik.

Proteksi dening

my Xperia

Yen sampeyan pulihake piranti saka kadohan gunakake layanan iki, sampeyan kudu tik

jeneng pangguna lan sandhi akun Google™ sing digandengake karo layanan. Piranti

kudu sambung menyang internet sadurunge proses atur wiwitan bisa dirampungake.

Yen ora, sampeyan ora bakal bisa gunakake piranti sawise pamulihan.

Manajer Piranti

Android™

Yen sampeyan pulihake piranti saka kadohan gunakake layanan iki, sampeyan kudu tik

jeneng pangguna lan sandhi akun Google™. Piranti kudu sambung menyang internet

sadurunge proses atur wiwitan bisa dirampungake. Yen ora, sampeyan ora bakal bisa

gunakake piranti sawise pamulihan.

Ndandani piranti

lunak

Yen sampeyan nganggo piranti lunak Xperia™ Companion kanggo ndandani piranti

lunak, sampeyan kudu ngetik jeneng pangguna lan sandhi akun Google™ nalika

sampeyan wiwit piranti sawise rampung didandani.

Kanggo Pengatur Piranti Android™, sampeyan kanggo tik informasi kanggo akun Google™.

Iku bisa arupa akun Google™ sing wis sampeyan atur wiwitan ing piranti. Yen ora bisa

nyedhiyakake katrangan akun nalika proses panyetelan, sampeyan ora bakal bisa nggunakake

piranti babar blas.

Kunci layar

Ana sawetara cara kanggo ngunci layar. Tingkat keamanan saben jinis kunci didhaptar

ing ngisor miturut sing paling lemes nganti sing paling kuat:

Geser – ora ana perlindhungan, nanging sampeyan bisa ngakses layar Ngarep kanthi

cepet

Pola – gambar pola sederhana karo driji kanggo mbukak kunci piranti

PIN – ketik PIN angka paling sethithik petang digit kanggo mbukak kunci piranti

Sandhi – ketik sandhi alfa-numerik kanggo mbukak kunci piranti

Sampeyan kudu eling pola, PIN utawa sandhi bukak kunci layar sampeyan. Yen lali informasi

iki, sampeyan ora bakal bisa mulihake data penting kayata kontak lan pesen.

13

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nggawe pola kunci layar

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Keamanan > Kunci layar > Pola.

3

Tututi patunjuk ing piranti.

Yen pola kunci sampeyan ditolak kaping lima saurutan, sampeyan kudu ngenteni 30 detik

sadurunge bisa nyoba maneh.

Nggenti jinis layar kemunci

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Keamanan > Kunci layar.

Ngganti pola kunci layar

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan> Keamanan > Kunci layar.

3

Gambar pola bukak kunci layar.

4

Tutul

Pola lan tindakake pandhuan ing piranti.

Nggawe PIN kunci layar

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Keamanan > Kunci layar > PIN.

3

Ketik PIN numerik, banjur tutul

Terusake.

4

Ketik maneh lan konfirmasi PIN, banjur tutul

OK.

5

Pilih opsi kanggo nuduhake kabar nalika piranti dikunci, banjur tutul

Rampung.

Nggawe sandhi kunci layar

1

Saka Layar Ngarep, tutul >

Setelan > Keamanan > Kunci layar > Sandhi.

2

Ketik sandhi, banjur tutul

Terusake.

3

Ketik maneh lan konfirmasi sandhi, banjur tutul

OK.

4

Pilih opsi kanggo nuduhake kabar nalika piranti dikunci, banjur tutul

Rampung.

Nguripake fungsi Bukak kunci usap

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Keamanan > Kunci layar.

3

Gambar pola bukak kunci layar sampeyan utawa tik PIN utawa sandhi yen salah

sawijine jinis kunci layar diaktifake.

4

Tutul

Usap, banjur tutul Ya, busak yen dijaluk.

Mulihake kunci layar sing kelalen

Yen sampeyan lali PIN, sandhi, utawa pola kunci layar, sampeyan uga bisa nyetel maneh

nganggo layanan Protection by my Xperia. Ora ana konten ing piranti sing ilang sawise

sampeyan nindakake setel maneh kunci layar nganggo layanan Protection by my Xperia.
Kanggo ngaktifake layanan Protection by my Xperia, deleng

Nggoleki piranti sing ilang

ing kaca 20.

14

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mulihake kunci layar nganggo Palindhungan dening my Xperia

1

Pesthekake sampeyan ngerti jeneng pangguna lan sandhi akun Google™

sampeyan lan wis ngaktifake layanan Protection by my Xperia ing piranti.

2

Bukak

myxperia.sonymobile.com

nganggo piranti apa wae sing kasambung

nyang Internet.

3

Mlebu nggunakake akun Google™ sing padha sing wis sampeyan atur ing piranti.

4

Klik gambar piranti sampeyan ing ngisore

Piranti sampeyan.

5

Pilih

Kunci utawa Genti PIN2 kanggo nggenti kunci layar saiki nganggo kode PIN

anyar.

6

Tututi patunjuk ing layar sing disedhiyakake dening Protection by my Xperia.

Gumantung saka setelan kaamanan, piranti sampeyan uga bisa kekunci sawise pamulihan

kunci layar. Banjur sampeyan perlu ngetik jeneng pangguna lan sandhi akun Google™ kanggo

nggunakake piranti.