Sony Xperia Z3 - Nambahake informasi kontak medis lan darurat

background image

Nambahake informasi kontak medis lan darurat

Sampeyan bisa nambahake lan ngowahi informasi ICE (In Case of Emergency) ing

aplikasi Kontak. Sampeyan bisa nglebokake data medis, kayata alergi lan obat sing

sampeyan gunakake, uga katrangan bab kluwarga lan kanca sing bisa dihubungi yen

ana kahanan darurat. Sawise disetel, informasi ICE sampeyan bisa diakses saka layar

kunci kaamanan. Padha karo senajan layar dikunci, contone karo PIN, pola, utawa

sandhi, personil kedaruratan tetep bisa mbukak informasi ICE sampeyan.

1 Mbalik ing layar Kontak utama

2 Deleng opsi liyane

3 Nuduhake informasi medis lan pribadhi sampeyan minangka bageyane informasi ICE

4 Informasi medis

5 Dhaptar kontak ICE

6 Gawe kontak ICE anyar

7 Gunakake kontak sing ana minangka kontak ICE

Nuduhake informasi medis lan pribadi minangka bageyan saka informasi ICE

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul

ICE (In Case of Emergency) – Kahanan Darurat.

3

Tutul , banjur tandhani kothak centhang

Tampilake informasi pribadi.

80

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nglebokake informasi medis sampeyan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul

ICE (In Case of Emergency) – Kahanan Darurat.

3

Tutul , banjur tutul

Owahi info medis.

4

Owahi informasi sing dikarepake.

5

Yen wis rampung, tutul

SIMPEN.

Nambah kontak ICE anyar

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul

ICE (In Case of Emergency) – Kahanan Darurat, banjur tutul .

3

Yen sampeyan wis nylarasake kontak karo saakun utawa luwih lan nambahake

kontak sing kapisanan, sampeyan kudu milih akun sing arep ditambahi kontak iki.

Cara liyane, tutul

Tanpa serep yen sampeyan mung arep nganggo lan nyimpen

kontak iki ing piranti.

4

Tik utawa pilih informasi sing dikarepake kanggo kontak kasebut.

5

Yen wis rampung, tutul

SIMPEN.

Kontak ICE kudu saora-orane duwe nomer telpon supaya personil kedaruratan bisa nelpon.

Yen piranti sampeyan dikunci nganggo kunci layar kaamanan, personil kedaruratan mung bisa

ndeleng nomer telpon kontak ICE, senajan ana informasi liya sing dilebokake ing aplikasi

Kontak bab kontak kasebut.

Nggunakake kontak sing ana minangka kontak ICE

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul

ICE (In Case of Emergency) – Kahanan Darurat, banjur tutul .

3

Tandhani kontak sing arep sampeyan dadekake kontak ICE.

4

Yen wis rampung, tutul

Rampung.

Kontak ICE sing sampeyan pilih kudu saora-orane duwe nomer telpon sing bisa dihubungi

dening personil kedaruratan. Yen piranti sampeyan dikunci nganggo kunci layar pangamanan,

personil kedaruratan mung bisa ndeleng nomer telpon kontak ICE, senajan ana katrangan liya

sing dilebokake ing aplikasi Kontak ngenani kontak-kontak kasebut.

Nggawe informasi ICE sampeyan katon saka layar kunci pangamanan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul

ICE (In Case of Emergency) – Kahanan Darurat.

3

Tutul , banjur tutul

Setelan.

4

Centhang kothak

ICE ing layar kunci.

Nurut gawane, informasi ICE sampeyan wis katon saka layar kunci pangamanan.

Ngaktifake telpon menyang kontak ICE saka layar kunci kaamanan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul

ICE (In Case of Emergency) – Kahanan Darurat.

3

Tutul , banjur tutul

Setelan.

4

Tandhani kothak centhang

Aktifake telpon ing ICE.

Saperang operator jaringan menawa ora ndhukung telpon ICE.