Sony Xperia Z3 - Ngenali musik nganggo TrackID™‎

background image

Ngenali musik nganggo TrackID™

Gunakake layanan pangenalan musik TrackID™ kanggo ngenali lagu sing keprungu lagi

diputer ing sakcedhake sampeyan. Rekam wae sampel cendhak lagu lan sampeyan

bakal entuk info artis, judhul, lan album ing etungan detik. Sampeyan bisa tuku lagu sing

94

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

dikenali dening TrackID™ lan ndeleng denah TrackID™ kanggo ndeleng apa sing ditlusur

pangguna TrackID™ sadonya. Kanggo asil paling apik, gunakake TrackID™ ing daerah

sing sepi.

1

Nggoleki informasi trek, album, lan artis

2

Gawe profil TrackID™ online

3

Ndeleng tangga lagu saiki

4

Deleng opsi TrackID™

5

Deleng riwayat tlusuran sadurunge

6

Priksa sing ditlusuri wong liya

7

Ngenali lagu sing sampeyan rungokake

Aplikasi TrackID™ lan layanan TrackID™ ora didhukung ing kabeh nagari/wilayah utawa

dening kabeh jaringan lan/utawa penyedhiya layanan. TrackID™ bisa disambungake menyang

layanan striming musik sing sadhiya ing nagari sampeyan.

Ngenali musik nggunakake teknologi TrackID™

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

TrackID™, banjur arahake piranti menyang sumber musik.

3

Tutul . Yen lagu bisa dikenali dening layanan TrackID™, asile bakal ditampilake

ing layar.

Kanggo bali menyang layar wiwitan

TrackID™, tutul .

Ndeleng informasi artis kanggo lagu

1

Sawise lagu dikenali dening aplikasi

TrackID™, asil ditampilake ing layar ngarep

TrackID™.

2

Gulung asile menyang item sing arep dideleng, banjur tutul kanggo mbukak.

Mbusak lagu saka riwayat track

1

Bukak aplikasi

TrackID™, banjur telusuri menyang lagu sing pengin dibusak.

2

Tutul terus layar supaya metu.

3

Tutul .

Nggunakake TrackID™ LIVE

Sampeyan bisa nggunakake TrackID™ LIVE kanggo ndeleng trek LIVE wektu nyata saka

saubenge donya. Anda rong cara kanggo wiwit TrackID™ LIVE:

Tutul peta ing layar ngarep TrackID™.

Utawa penet , banjur tutul TrackID™ LIVE.

Sampeyan bisa ngowahi sepiro cepete entuk trek lan bisa menengake utawa nguripake swara

pratilik lagu.

95

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.