Sony Xperia Z3 - Nggawe pribadhi keyboard layar

background image

Nggawe pribadhi keyboard layar

Nalika ngetik teks nggunakake keyboard layar, sampeyan bisa ngakses setelan keyboard

lan setelan input teks liyane sing mbantu, misale, nyetel pilihan basa tulis, prediksi teks,

lan koreksi. Sampeyan bisa entuk saran tembung kanggo siji basa kanthi mateni fitur

Deteksi basa pinter.
Keyboard bisa nggunakake teks sing nate ditulis ing olahpesen lan aplikasi liyane kanggo

mahami gaya tulisan sampeyan. Ana uga Pandhuan personalisasi sing nuntun sampeyan

nrapake akeh setelan dhasar, supaya sampeyan bisa cepet miwiti. Sampeyan bisa milih

nganggo keyboard liyane lan ngalih antara akeh keyboard. Misale, sampeyan bisa milih

keyboard Xperia™ Chinese utawa keyboard Xperia™ Japanese.

Ngakses setelan tombol layar

1

Nalika ngetik teks nggunakake tombol layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol, lan genti setelan kaya sing

dikarepake.

3

Kanggo nambah basa tulis kanggo input teks, tutul

Basa tulis lan wenehi tandha

kotak centhang sing cocog.

4

Tutul

OK kanggo konfirmasi.

Nggenti setelan saran tembung

1

Yen sampeyan ngetik teks nggunakake keyboard layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol > Usul tembung.

3

Pilih salah siji.

Milih keyboard

1

Yen sampeyan ngetik teks nganggo keyboard ing layar, tutul

ing sisih ngisor

kanan layar.

2

Pilih salah siji.

Kanggo ngaktifake luwih akeh pilihan keyboard, tutul

Kibor liyane, banjur seret panggesere

menyang tengen.

Ngganti basa nulis nggunakake keyboard layar

Fitur iki mung kasedhiya yen sampeyan wis nambahake luwih saka siji basa sing dilebokake

lan fitur Deteksi basa pinter mati, utawa yen basa sing sampeyan pilih kalebu sing dudu basa

Latin.

Yen sampeyan ngetik teks nganggo keyboard ing layar, tutul ikon basa tulis

kanggo ngalih antarane basa tulis sing dipilih. Misale, tutul nganti basa tulis sing

dipengini muncul.

Nggunakake gaya nulis sampeyan

1

Nalika ngetik teks nggunakake keyboard layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol > Gunakake gaya tulisanku lan pilih

sumber.

Nggenti setelan Deteksi basa pinter

Kanggo nggunakake Deteksi basa pinter, luwih saka sak basa kudu dipilih ing

Basa tulis. Uga

elinga yen mung basa sing nganggo aksara Latin sing kadhukung.

1

Nalika kibor layar ditampilake, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol.

3

Kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi Deteksi basa pinter, seret panggeser ing

jejere

Deteksi basa pinter menyang posisi murup utawa mati.

Milih jinis layout keyboard

Jinis layout kanggo keyboard ing layar bisa uga ora kasadhiya ing kabeh basa tulis. Sampeyan

bisa milih layout keyboard sing beda-beda kanggo saben basa tulis.

68

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Yen sampeyan ngetik teks nggunakake keyboard layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol.

3

Tutul

Basa tulis, banjur tutul ing jejere basa tulis.

4

Pilih jinis layout keyboard.

5

Tutul

OK kanggo ngonfirmasi.

69

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.