Sony Xperia Z3 - Miwiti piranti nalika sapisanan

background image

Miwiti piranti nalika sapisanan

Disaranake ngisi daya baterei paling sethithik 30 menit sadurunge nguripake piranti nalika

kaping pisanan. Sampeyan isih bisa nggunakake piranti nalika piranti diisi daya. Kanggo

informasi salengkape babagan ngisi daya, deleng

Ngisi daya piranti

ing kaca 36.

Nalika kaping pisanan miwiti piranti, pandhuan atur wiwitan mitulungi ngonfigurasi setelan

dhasar, ngatur setelan pribadhi piranti, lan mlebu menyang sawetara akun (contone akun

Google™).

Nguripake piranti

Priksa manawa baterei wis kebak kanggo paling sethithik 30 menit sadurunge nguripake

piranti kaping pisanan.

10

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Penet terus tombol daya nganti piranti kedher.

2

Tik PIN kertu SIM yen dijaluk, banjur tutul

.

3

Enteni sedhela nganti piranti wiwit.

Mateni piranti

1

Penet terus tombol daya nganti menu pilihan mbukak.

2

Ing menu pilihan, tutul

Daya mati.

Butuh sawetara wektu nganti piranti mati.