Sony Xperia Z3 - Trabasan lan folder

background image

Trabasan lan folder

Gunakake trabasan lan folder kanggo ngatur aplikasi sampeyan lan supaya layar Ngarep

1

Akses aplikasi nganggo trabasan

2

Akses folder sing ngamot aplikasi

28

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambahake trabasan aplikasi menyang layar Ngarep

1

Tutul terus bageyan kosong ing Layar Ngarep.

2

Ing menu kustomisasi, tutul

Widget > Trabasan.

3

Gulung dhaptar aplikasi lan pilih salah siji. Aplikasi sing dipilih ditambahake

menyang Layar Ngarep.

Ing jangkah 3, sampeyan bisa nutul

Widget > Trabasan banjur milih aplikasi saka dhaptar sing

kasedhiya. Yen sampeyan nggunakake cara iki kanggo nambah trabasan, sawetara aplikasi

sing kasedhiya ngidini sampeyan nambahake fungsi tartamtu menyang trabasan.

Mindhah item ing layar Ngarep

Tutul terus item nganti dipilih, banjur seret item mau menyang panggonan anyar.

Mbusak item saka layar Ngarep

Penet terus item nganti kapilih, banjur seret item menyang

Busak saka layar

Ngarep ing sisih ndhuwur layar.

Nggawe folder ing layar Ngarep

Demek terus lambang aplikasi utawa trabasan nganti dipilih, banjur seret lan

selehake ing ndhuwure lambang aplikasi utawa trabasan liyane.

Nambah folder ing layar Ngarep

Tutul terus sawijine item nganti dipilih, banjur seret item menyang folder.

Nggenti jeneng folder ing layar Ngarep

1

Tutul folder kanggo mbukak.

2

Tutul garis judhul folder kanggo nuduhake kolom

Jeneng folder.

3

Tik jeneng folder anyar banjur tutul

Rampung.