Sony Xperia Z3 - Nyelarasake karo Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Nyelarasake karo Microsoft® Exchange ActiveSync®

Nganggo akun Microsoft Exchange ActiveSync, sampeyan bisa ngakses pesen email,

janjian tanggalan, lan kontak perusahaan kanthi langsung ing piranti. Sawise persiyapan,

sampeyan bisa nggolek informasi ing aplikasi

Email, Tanggalan lan Kontak.

Gawe akun EAS kanggo panylarasan

1

Pesthekake yen data domain lan server sampeyan kasedhiya (kaya sing

disadhiyakake administrator jaringan perusahaan).

2

Saka Layar Ngarep, tutul .

3

Tutul

Setelan > Akun > Tambah akun > Exchange ActiveSync.

4

Tik alamat email lan sandhi parusahan.

5

Tutul

Sabanjure. Piranti miwiti njupuk maneh informasi akun sampeyan. Yen ana

kegagalan, lebokake data domain lan server akun sampeyan kanthi manual banjur

tutul

Sabanjure.

6

Tutul

OK kanggo ngidini server parusahan ngendhalekake piranti sampeyan.

7

Pilih data sing arep dislarasake karo piranti, kayata kontak lan entri tanggalan.

8

Yen dikarepake, aktifake administrator piranti kanggo ngidini server parusahan

ngendhalekake fitur kaamanan tartamtu ing piranti sampeyan. Contone,

sampeyan bisa ngidini server pasrusahan nyetel aturan sandhi lan nyetel enkripsi

simpenan.

9

Yen persiyapan wis rampung, tik jeneng akun parusahan.

Nalika sampeyan nggenti sandhi login kanggo akun EAS ing komputer, sampeyan kudu mlebu

maneh ing akun EAS ing piranti.

Ngowahi setelan akun EAS

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Tutul

Email, banjur tutul .

3

Tutul

Setelan banjur pilih akun EAS, banjur owahi setelan akun EAS kaya sing

dikarepake.

53

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Atur interval sinkronisasi kanggo akun EAS

1

Saka Layar Ngarepsampeyan, tutul .

2

Tutul

Email, banjur tutul .

3

Tutul

Setelan banjur pilih akun EAS.

4

Tutul

Frekuensi mriksa > Frekuensi mriksa lan pilih pilihan interval.

Mbusak akun EAS

1

Saka Layar Ngarep, tutul >

Setelan > Akun.

2

Ing ngisore

Akun, tutul Exchange ActiveSync, banjur pilih akun EAS sing arep

dibusak.

3

Tutul , banjur tutul

Busak akun.

4

Tutul

Busak akun maneh kanggo ngonfirmasi.

54

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.