Sony Xperia Z3 - Сенсорлы экранды пайдалану

background image

Сенсорлы экранды пайдалану

Түрту

Элментті ашы

ңыз не таңдаңыз.

Құсбелгі ұяшығын не опцияны таңдаңыз не таңдауын алыңыз.

М

әтінді экрандық пернетақтаны пайдалып енгізіңіз.

Түрту және ұстап тұру

Элементті жылжыты

ңыз.

Арнайы элемент м

әзірін іске қосыңыз.

Мысалы тізім ішінен бірнеше элементті та

ңдау үшін таңдау режимін іске қосыңыз.

22

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Кішірейту және ұлғайту

Веб беттерді, фотосуреттер мен карталарды ж

әне фотосуреттер мен бейнелерге түсіргенде

кішірейту немесе

ұлғайту.

Жанап өту

Тізім ішінде жо

ғары не төмен айналдырыңыз.

Негізгі экран та

қталары ішінде солға не оңға айналдырыңыз.

23

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Сипап өту

Мысалы, тізім не веб-бет ішінде жылдам айналдыры

ңыз. Айналдыруды экранды түрту арқылы

то

қтатуға болады.