Sony Xperia Z3 - Automatinis prietaiso atrakinimas

background image

Automatinis prietaiso atrakinimas

„Smart Lock“ funkcija padeda lengviau atrakinti prietaisą – ji leidžia nustatyti, kad tam

tikrose situacijose prietaisas būtų atrakinamas automatiškai. Pavyzdžiui, galite palikti

prietaisą neužrakintą, kai jis prijungtas prie „Bluetooth®“ prietaiso, arba kai nešatės jį su

savimi.
Jei norite paruošti prietaisą, kad jis būtų atrakinamas automatiškai, pirmiausia turite atlikti

toliau nurodytus veiksmus pateikta tvarka.

Įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys (pageidautina, Wi-Fi, kad būtų taikomi mažesni

duomenų srauto mokesčiai).

Norėdami užtikrinti, kad „Google Play™“ paslaugų programa yra atnaujinta, įsitikinkite,

kad visos programos atnaujintos, naudodami „Play Store™“ programą. Jei „Google

Play™“ paslaugų programa atnaujinta, tai užtikrina galimybę naudoti naujausias „Smart

Lock“ funkcijas.

Įjunkite „Smart Lock“.

Nustatykite, kada prietaisas turėtų būti atrakintas automatiškai.

„Smart Lock“ funkciją sukūrė „Google™“, todėl konkrečios funkcijos laikui bėgant gali

keistis dėl „Google™“ naujinimų.

Funkcija „Smart Lock“ gali būti pasiekiama ne visose rinkose, šalyse ar regionuose.

„Smart Lock“ įjungimas

1

Įsitikinkite, kad nustatėte savo ekrano užrakto kombinaciją, PIN arba slaptažodį.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Trust agents.

4

Šliaužiklį, esantį šalia

„Smart Lock“ („Google“), vilkite dešinėn.

5

Bakstelėkite rodyklę atgal šalia

Trust agents.

6

Raskite ir bakstelėkite

Smart Lock.

7

Įveskite savo kombinaciją, PIN arba slaptažodį. Šį ekrano užraktą turėsite įvesti

kas katą, kai norėsite pakeisti savo „Smart Lock“ nustatymus.

8

Pasirinkite „Smart Lock“ tipą.

Automatinio prietaiso nerakinimo nustatymas

Galite nustatyti, kad „Smart Lock“ neužrakintų prietaiso, naudodami šiuos nustatymus:

Patikimi prietaisai – neužrakinti prietaiso, kai jis prijungtas prie patikimo „Bluetooth®“

prietaiso.

Patikimos vietos – neužrakinti prietaiso, kai jis yra patikimoje vietoje.

Aptikimas ant kūno – neužrakinti prietaiso, kai jį nešatės su savimi.

Patikimas veidas – Atrakinti telefoną į jį pažvelgus.

Patikimas balsas – nustatyti balso atpažinimą norint ieškoti bet kuriame ekrane.
Jeigu nenaudojate prietaiso 4 valandas arba jį paleidžiate iš naujo, turite atrakinti patys.

14

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Prisijungimas prie patikimų „Bluetooth®“ prietaisų

Galite pažymėti prijungtą „Bluetooth®“ prietaisą kaip patikimą prietaisą ir palikti savo

„Xperia™“ prietaisą atrakintą, kai jis prijungtas prie patikimo prietaiso. Todėl, jeigu turite

„Bluetooth®“ prietaisų, prie kurių jungiatės reguliariai, pvz., automobilio garsiakalbių arba

namų kino sistemos, „Bluetooth®“ laikrodžio arba aktyvumo sekimo priemonės, galite

juos įtraukti į patikimų prietaisų sąrašą ir apeiti papildomas užrakinto ekrano saugos

priemones, kad sutaupytumėte laiko. Ši funkcija yra tinkama, jeigu naudodamiesi šiais

prietaisais paprastai būnate sąlyginai saugioje aplinkoje. Kai kuriais atvejais prieš

prijungiant patikimą prietaisą gali vis tiek tekti atrakinti įrenginį neautomatiškai.

Nerekomenduojama įtraukti prietaisų, kurie yra nuolat prijungti prie jūsų prietaiso kaip patikimi

prietaisai, pvz., „Bluetooth®“ klaviatūros arba dėklai.

Kai patikimas „Bluetooth®“ prietaisas išjungiamas arba pernelyg nutolsta, ekranas

užrakinamas ir jam atrakinti reikia PIN, kombinacijos arba slaptažodžio.

Patikimo „Bluetooth®“ prietaiso pridėjimas

1

Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas sujungtas su „Bluetooth®“ prietaisu, kurį norite

pridėti kaip patikimą prietaisą.

2

„Smart Lock“ meniu bakstelėkite

Patikimi prietaisai.

3

Bakstelėkite

Įtraukti patikimą prietaisą > „Bluetooth“.

4

Bakstelėkite prietaiso pavadinimą, kad jį pasirinktumėte iš prijungtų prietaisų

sąrašo. Šiame sąraše pateikiami tik sujungti prietaisai.

5

Atsižvelgiant į jūsų ryšio saugumą, jums gali reikėti rankiniu būdu atrakinti prietaisą,

kad patikimas prietaisas galėtų jį naudoti atrakintą.

Patikimo „Bluetooth®“ prietaiso šalinimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Smart Lock > Patikimi prietaisai.

3

Bakstelėkite prietaisą, kurį norite pašalinti.

4

Bakstelėkite

Pašalinti patikimą prietaisą.

Saugumo užtikrinimas naudojant patikimus prietaisus

Skirtingi „Bluetooth®“ prietaisai palaiko skirtingus „Bluetooth®“ standartus apsaugos

galimybes. Jūsų „Xperia™“ galima atrakinti imituojant „Bluetooth®“ prisijungimą, net kai

patikimo prietaiso nėra šalia. Jūsų prietaisas ne visada sugeba atskirti, kada prisijungimas

yra saugus, o kada tik imituojamas.
Kai prietaisas negali atskirti, ar naudojate saugų prisijungimą, „Xperia™“ prietaisas jums

apie tai praneš ir turėsite patys jį atrakinti, kad patikimas prietaisas galėtų jį palikti

neužrakintą.
„Bluetooth®“ prisijungimo atstumas gali skirtis nuo įvairių aplinkybių, pvz., jūsų prietaiso

modelio, prijungto „Bluetooth®“ prietaiso ir aplinkos. Atsižvelgiant į šiuos veiksimus

„Bluetooth®“ ryšys gali veikti iki 100 metrų nuotoliu. Jeigu kas nors pasiimtų jūsų

„Xperia™“ prietaisą, kai šis yra netoli patikimo prietaiso, kuris atrakina jūsų „Xperia™

prietaisą, juo gali pasinaudoti pašalinis asmuo.

Prisijungimas prie patikimų vietų

Nustačius patikimų vietų funkciją, „Xperia™“ prietaiso užrakintas ekranas išjungiamas, kai

esate nurodytoje patikimoje vietoje. Tam, kad ši funkcija veiktų, turite būti prisijungę prie

interneto (pageidautina – Wi-Fi ryšiu) ir leisti prietaisui naudoti esamos vietos duomenis.
Norėdami nustatyti patikimas vietas, pirmiausia įsitikinkite, kad prietaise įjungtas tikslios

vietos arba akumuliatoriaus energijos taupymo vietos režimas, kad galėtumėte įtraukti

namų arba pasirinktinių vietų.

Tikslios patikimos vietos ribos yra apytikslės ir gali išsiplėsti už tikrosios namų ar kitų, į

patikimų vietų sąrašą įtrauktų vietų teritorijų. Ši funkcija gali laikyti prietaisą neužrakintą iki 80

metrų spindulio teritorijoje. Taip pat turėkite omenyje, kad vietos signalus galima imituoti arba

jais manipuliuoti. Jūsų prietaisą galima atrakinti specialia įranga.

15

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Namų vietos pridėjimas

1

Įsitikinkite, kad įjungtas vietos režimas, ir kad jūs naudojate

Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas nustatymą.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Smart Lock >Patikimos vietos >

Pagrindinis.

4

Bakstelėkite

Įjungti šią vietą.

Namų vietos redagavimas

1

Įsitikinkite, kad įjungtas vietos režimas, ir kad jūs naudojate

Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas nustatymą.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Smart Lock > Patikimos vietos.

4

Pasirinkite namų vietą.

5

Bakstelėkite

Redaguoti.

6

Paieškos juostoje įveskite vietą, kurią norite naudoti kaip savo namų vietą.

Jei jūsų namai apima kelis pastatus tuo pačiu adresu, patikima vieta, kurią norite pridėti, gali

skirtis nuo faktinio adreso. Norėdami užtikrinti didesnį vietos tikslumą, galite kaip pasirinktinę

vietą pridėti faktinę savo namų pastatų komplekse vietą.

Namų vietos šalinimas

1

Įsitikinkite, kad įjungtas vietos režimas, ir kad jūs naudojate

Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas nustatymą.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Smart Lock >Patikimos vietos >

Pagrindinis.

4

Bakstelėkite

Išjungti šią vietą.

Pasirinktinių vietų naudojimas

Jūs galite bet kurią vietą pridėti kaip patikimą pasirinktinę vietą, kurioje jūsų prietaisas gali

likti neužrakintas.

Pasirinktinės vietos pridėjimas

1

Įsitikinkite, kad įjungtas vietos režimas, ir kad jūs naudojate

Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas nustatymą.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Smart Lock > Patikimos vietos.

4

Bakstelėkite

Įtraukti patikimą vietą.

5

Norėdami dabartinę vietą naudoti kaip patikimą pasirinktinę vietą, bakstelėkite

Pasirinkti šią vietą.

6

Arba, jei norite įvesti kitą vietą, bakstelėkite didinamojo stiklo piktogramą ir įveskite

adresą. Jūsų prietaisas ieškos įvestos vietos. Norėdami naudoti siūlomą adresą, jį

bakstelėkite.

7

Norėdami pakoreguoti vietą, bakstelėkite rodyklę šalia adreso, tada vilkite vietos

smeigtuką į norimą vietą ir bakstelėkite

Pasirinkti šią vietą.

Pasirinktinės vietos redagavimas

1

Įsitikinkite, kad įjungtas vietos režimas, ir kad jūs naudojate

Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas nustatymą.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Smart Lock > Patikimos vietos.

4

Pasirinkite vietą, kurią norite redaguoti.

5

Bakstelėkite

Redaguoti adresą.

6

Jei norite įvesti kitą vietą, bakstelėkite didinamojo stiklo piktogramą ir įveskite

adresą. Jūsų prietaisas ieškos įvestos vietos. Norėdami naudoti siūlomą adresą, jį

bakstelėkite.

7

Norėdami pakoreguoti vietą, bakstelėkite rodyklę šalia adreso, tada vilkite vietos

smeigtuką į norimą vietą ir bakstelėkite

Pasirinkti šią vietą.

16

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pasirinktinės vietos pašalinimas

1

Įsitikinkite, kad įjungtas vietos režimas, ir kad jūs naudojate

Didelis tikslumas arba

Akumuliatoriaus tausojimas nustatymą.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Smart Lock > Patikimos vietos.

4

Pasirinkite vietą, kurią norite pašalinti.

5

Bakstelėkite

Trinti.

Prietaiso atrakinimas jį nešantis

Naudodami aptikimo ant kūno funkciją galite laikyti savo prietaisą atrakintą, kai jis šalia

jūsų, pvz., kai nešatės jį rankoje, kišenėje ar rankinėje. Pajutęs, kad yra nešamas,

prietaiso akcelerometras palieka jį atrakintą. Akcelerometrui nustačius, kad prietaisas

padėtas, jis užrakinamas.

Aptikimo ant kūno funkcija negali atskirti kūno. Jeigu perduosite aptikimo ant kūno funkcijos

atrakintą prietaisą kitam asmeniui, prietaisas gali likti neužrakintas kito asmens rankose.

Nepamirškite, kad aptikimo ant kūno funkcija yra ne tokia saugi, kaip kombinacija, PIN arba

slaptažodis.

„On-body detection“ suaktyvinimas

1

srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai >Sauga > Smart Lock >Aptikimas ant kūno.

3

Nuvilkite šalia

Išjungta esantį šliaužiklį į dešinę ir bakstelėkite Tęsti.

Aptikimo ant kūno naudojimas

Kai naudojate aptikimo ant kūno funkciją, turite žinoti, kaip veikia prietaisas.

Kai prietaisas pajunta, kad yra ant jūsų kūno, jį atrakinus, išlieka atrakintas.

Bet kada, kai padedate prietaisą ir jis pajunta, kad nebėra ant jūsų kūno, prietaisas

užsirakina automatiškai.

Pavyzdžiui, jei padedate prietaisą ant stalo, jis užsirakina per vieną minutę.

Jei įlipate į automobilį, autobusą, traukinį ar kitą sausumos transporto priemonę,

prietaisas užsirakina per 5–10 min.

Atminkite, kad įlipus į lėktuvą ar laivą (ar kitą ne sausumos transporto priemonę),

prietaisas gali automatiškai neužsirakinti, todėl, jei reikia, užrakinkite jį neautomatiškai.

Kai vėl paimsite prietaisą arba išlipsite iš transporto priemonės, atrakinkite jį vieną kartą, ir

prietaisas liks atrakintas tol, kol bus ant jūsų kūno.

„On-body detection“ išjungimas

1

srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai >Sauga > Smart Lock >Aptikimas ant kūno.

3

Nuvilkite šalia

Įjungta esantį šliaužiklį į kairę.