Sony Xperia Z3 - Ekrano užraktas

background image

Ekrano užraktas

12 psl.

Įtraukite „Google™“ paskyrą, kad kiti asmenys negalėtų naudoti jūsų įrenginio, jei jis buvo

pavogtas ir (arba) buvo ištrinti jame esantys duomenys. Daugiau informacijos žr.

Kam

man reikalinga „Google™“ paskyra?

11 psl.

Aktyvinkite paslaugą „Protection by my Xperia“ arba „Android™“ įrenginio tvarkymo

priemonę. Naudodamiesi šiomis paslaugomis galite nuotoliniu būdu nustatyti prarasto

įrenginio buvimo vietą, užrakinti jį arba ištrinti jame esančius duomenis. Daugiau

informacijos žr.

Pamesto prietaiso radimas

19 psl.

Įrenginio nuosavybės teisės tikrinimas

Kai įrenginys apsaugotas, ekraną reikia atrakinti naudojant PIN kodą, slaptažodį,

atrakinimo kombinaciją arba arba įvedant „Google™“ paskyros informaciją, atsižvelgiant į

naudojamas apsaugos funkcijas. Toliau pateikti apsaugos funkcijų ir kai kurių privalomų

kredencialų pavyzdžiai:

Gamintojo duomenų

atkūrimo apsauga

Prieš leidžiant atkurti gamintojo duomenis, privalote atrakinti ekraną.

Funkcija „Protection by

my Xperia“

Jei norite nuotoliniu būdu atkurti įrenginį naudodami šią paslaugą, turite įvesti

„Google™“ paskyros, susietos su paslauga, naudotojo vardą ir slaptažodį. Norint

atlikti sąranką įrenginys turi būti prijungtas prie interneto. Priešingu atveju negalėsite

naudoti įrenginio po atkūrimo.

„Android™“ įrenginio

tvarkymo priemonė

Jei norite nuotoliniu būdu atkurti įrenginį naudodami šią paslaugą, turite įvesti

„Google™“ paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį. Norint atlikti sąranką įrenginys

turi būti prijungtas prie interneto. Priešingu atveju negalėsite naudoti įrenginio po

atkūrimo.

Programinės įrangos

taisymas

Jei programinei įrangai taisyti naudojate programinę įrangą „Xperia™ Companion“,

baigę taisyti ir paleidę įrenginį, būsite paprašyti įvesti „Google™“ paskyros

naudotojo vardą ir slaptažodį.

„Android™“ įrenginio tvarkymo priemonėje reikia įvesti „Google™“ paskyros informaciją. Tai

gali būti įrenginyje nustatyta „Google™“ paskyra. Jei sąrankos proceso metu nepateiksite

tinkamos paskyros informacijos, įrenginio negalėsite naudoti visiškai.

Ekrano užraktas

Ekraną užrakinti galima kelias būdais. Kiekvieno užrakto tipo saugos lygiai išvardyti

žemiau nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio:

Braukimas – jokios apsaugos, bet sparti prieiga prie pagrindinio ekrano

Kombinacija – pirštu nupieškite paprastą kombinaciją, kad atrakintumėte savo prietaisą

PIN kodas – įveskite skaitinį mažiausiai keturių skaitmenų PIN kodą, kad atrakintumėte

savo prietaisą

Slaptažodis – įveskite raidinį-skaitinį slaptažodį, kad atrakintumėte savo prietaisą

Labai svarbu nepamiršti ekrano atrakinimo kombinacijos, PIN kodo arba slaptažodžio. Jei

pamiršite šią informaciją, gali nebepavykti atkurti svarbių duomenų, pvz., adresatų ir laiškų.

12

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Ekrano užrakto kombinacijos kūrimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas > Kombinacija.

3

Vykdykite prietaise pateikiamus nurodymus.

Jei bandant atrakinti prietaisą užrakinimo kombinacija atmetama penkis kartus iš eilės,

palaukite 30 sekundžių ir bandykite dar kartą.

Ekrano užrakinimo tipo keitimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas.

Ekrano užrakinimo kombinacijos keitimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas.

3

Įveskite ekrano atrakinimo kombinaciją.

4

Bakstelėkite

Kombinacija ir vykdykite prietaise rodomus nurodymus.

Ekrano užrakto PIN kūrimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas > PIN.

3

Įveskite skaitinį PIN kodą, tada bakstelėkite

Tęsti.

4

Dar kartą įveskite ir patvirtinkite PIN kodą, tada bakstelėkite

Gerai.

5

Pasirinkite pasirinktį rodyti pranešimus, kai prietaisas užrakintas, tada bakstelėkite

Atlikta.

Ekrano užrakinimo slaptažodžio kūrimas

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite >

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas >

Slaptažodis.

2

Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite

Tęsti.

3

Dar kartą įveskite ir patvirtinkite slaptažodį, tada bakstelėkite

Gerai.

4

Pasirinkite pasirinktį rodyti pranešimus, kai prietaisas užrakintas, tada bakstelėkite

Atlikta.

Atrakinimo braukiant suaktyvinimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas.

3

Nubrėžkite ekrano atrakinimo kombinaciją arba įveskite savo PIN arba slaptažodį,

jeigu viena iš šių ekrano užrakinimo priemonių yra įjungta.

4

Bakstelėkite

Braukti, tada – Taip, pašalinti, jei reikia.

Užmiršto ekrano užrakto nustatymas iš naujo

Jei užmiršote ekrano užrakto PIN kodą, slaptažodį arba kombinaciją, galite tai nustatyti iš

naujo naudodami paslaugą „Protection by my Xperia“. Ekrano užraktą nustačius iš naujo

naudojant paslaugą „Protection by my Xperia“, prietaise esantis turinys neprarandamas.
Norėdami sužinoti, kaip suaktyvinti paslaugą „Protection by my Xperia“, žr.

Pamesto

prietaiso radimas

19 psl.

13

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Kaip iš naujo nustatyti ekrano užraktą naudojant paslaugą „Protection by my Xperia“

1

Turite žinoti savo „Google™“ paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį, taip pat jūsų

prietaise turi būti aktyvinta paslauga „Protection by my Xperia“.

2

Naudodami bet kurį prie interneto prijungtą prietaisą eikite į

myxperia.sonymobile.com

.

3

Prisijunkite prie tos pačios „Google™“ paskyros, kurią nustatėte savo prietaise.

4

Savo prietaise spustelėkite paveikslėlį, esantį dalyje

Jūsų prietaisai.

5

Pasirinkite

Užraktas arba Pakeisti PIN2, kad pakeistumėte esamą ekrano užraktą

nauju PIN kodu.

6

Vykdykite ekrane pateikiamus paslaugos „Protection by my Xperia“ nurodymus.

Atsižvelgiant į saugos nustatymus, nustačius ekrano užraktą iš naujo, jūsų prietaisas gali būti

užrakintas. Tuomet, norėdami naudoti prietaisą, įveskite „Google™“ paskyros naudotojo vardą

ir slaptažodį.