Sony Xperia Z3 - Pamesto prietaiso radimas

background image

Pamesto prietaiso radimas

Jei turite „Google™“ paskyrą, „my Xperia“ interneto paslauga gali padėti jums rasti ir

apsaugoti savo prietaisą, jei jį pamestumėte. Galite:

Rasti savo prietaisą žemėlapyje.

Įjungti perspėjimą, kuris veiks net nustačius prietaisą tyliuoju režimu.

Nuotoliniu būdu užrakinti prietaisą ir jo ekrane rodyti savo kontaktinę informaciją bet

kuriam prietaisą radusiam asmeniui.

Kritiniu atveju – nuotoliniu būdu išvalyti vidinę ir išorinę prietaiso atmintį.

Paslauga „my Xperia“ teikiama ne visose šalyse / regionuose.

„my Xperia“ paslaugos aktyvinimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > „my Xperia“ apsauga > Aktyvinti.

3

Pažymėkite žymimąjį langelį, tada bakstelėkite

Priimti.

4

Jei būsite paraginti, prisijunkite prie „Sony Entertainment Network“ paskyros arba

sukurkite, jei jos dar neturite.

5

Prietaise įjunkite vietos nustatymo paslaugas, jei funkcija dar neįjungta.

Norėdami patikrinti, ar „my Xperia“ paslauga gali aptikti jūsų prietaisą, eikite į svetainę

myxperia.sonymobile.com

ir prisijunkite naudodami tą pačią „Google™“ arba „Sony

Entertainment Network“ paskyrą, kurią nustatėte savo prietaise.

Jei prietaisą naudoja keli naudotojai, „my Xperia“ paslaugą gali naudoti tik savininkas.

Prarasto įrenginio radimas naudojant „Android™“ įrenginio tvarkymo

priemonę

„Google™“ siūlo vietos nustatymo ir saugumo u˛tikrinimo ˛iniatinklio paslaugą, kuri

vadinama „Android™“ įrenginio tvarkymo priemone. Galite ją naudoti kartu su paslauga

„my Xperia“. Jei prarasite savo įrenginį, naudodami „Android™“ įrenginio tvarkymo

priemonę galite:

rasti įrenginį ir nustatyti jo buvimo vietą;

paskambinti į įrenginį arba jį u˛rakinti, itrinti visus jame esančius duomenis arba įtraukti

telefono numerį į u˛rakintą ekraną.

19

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Jei reikia daugiau informacijos apie „Android™“ įrenginio tvarkymo priemonę, eikite į

www.support.google.com

.

„Android™“ įrenginio tvarkymo priemonė neveikia, jei įrenginys ijungtas arba jis nėra prijungtas

prie interneto. „Android™“ įrenginio tvarkymo priemonė gali būti pasiekiama ne visose alyse ar

regionuose.

„Android™“ įrenginio tvarkymo priemonės suaktyvinimas

1

Jei įrenginiu naudojasi keli asmenys, įsitikinkite, kad prisijungėte kaip savininkas.

2

Įsitikinkite, kad duomenų ryšys yra aktyvus ir kad įjungtos vietos paslaugos.

3

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

4

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Google > Sauga.

5

Nuvilkite šalia

Nuotoliniu būdu rasti šio prietaiso buvimo vietą ir Leisti nuotoliniu

būdu užrakinti ir ištrinti esančius šliaužiklius į įjungimo padėtį.

6

Jei būsite paraginti, sutikite su sąlygomis bakstelėdami

Aktyvinti.

7

Jei suaktyvinę paslaugą norite įsitikinti, kad „Android™“ įrenginio tvarkymo

priemonė gali nustatyti jūsų įrenginio buvimo vietą, eikite į

www.android.com/devicemanager

ir prisijunkite naudodami „Google™“ paskyrą.

20

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.