Sony Xperia Z3 - SIM kortelės apsauga

background image

SIM kortelės apsauga

Galite užrakinti ir atrakinti kiekvieną SIM kortelę, kurią naudojate savo prietaise,

naudodami PIN (asmeninį tapatybės numerį). Kai SIM kortelė užrakinta, su ja susietas

abonementas yra apsaugotas nuo netinkamo naudojimo, t.y. turite įvesti PIN kodą

kiekvieną kartą paleidę prietaisą.
Jei PIN įvesite klaidingai daugiau kartų, nei leidžiama bandyti, jūsų SIM kortelė bus

užblokuota. Tuomet turėsite įvesti PUK (asmeninį atblokavimo kodą) ir naują PIN. PIN ir

PUK kodus suteikia mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

SIM kortelės užrakto nustatymas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Nustatyti SIM kortelės užraktą.

3

Vilkite šalia

Užrakinti SIM kortelę esantį šliaužiklį į įjungimo padėtį.

4

Įveskite SIM kortelės PIN kodą ir bakstelėkite

Gerai. SIM kortelės užraktas

suaktyvintas ir kiekvieną kartą iš naujo paleisdami prietaisą būsite paraginti įvesti šį

užraktą.

17

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

SIM kortelės užrakto pašalinimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Nustatyti SIM kortelės užraktą.

3

Vilkite šalia

Užrakinti SIM kortelę esantį šliaužiklį į išjungimo padėtį.

4

Įveskite SIM kortelės PIN kodą ir bakstelėkite

Gerai.

SIM kortelės PIN kodo keitimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Sauga > Nustatyti SIM kortelės užraktą.

3

Bakstelėkite

Keisti SIM PIN.

4

Įveskite seną SIM kortelės PIN kodą ir bakstelėkite

Gerai (Gerai).

5

Įveskite naują SIM kortelės PIN kodą ir bakstelėkite

Gerai (Gerai).

6

Pakartotinai įveskite naują SIM kortelės PIN kodą ir bakstelėkite

Gerai.

Užrakintos SIM kortelės atrakinimas naudojant PUK kodą

1

Įveskite PUK kodą ir bakstelėkite

.

2

Įveskite naują PIN kodą ir bakstelėkite

.

3

Dar kartą įveskite naują PIN kodą ir bakstelėkite

.

Per daug kartų įvedę neteisingą PUK kodą, turėsite kreiptis į savo tinklo operatorių, kad

galėtumėte gauti naują SIM kortelę.