Sony Xperia Z3 - Žinučių siuntimo nustatymai

background image

Žinučių siuntimo nustatymai

Įspėjimo apie pranešimą nustatymų keitimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Jei norite nustatyti pranešimo garsą, bakstelėkite

Pranešimo garsas, kad

pasirinktumėte parinktį, arba bakstelėkite ir pasirinkite muzikos failą, išsaugotą

jūsų prietaise.

4

Patvirtinkite bakstelėdami

Atlikta.

5

Norėdami nustatyti kitus pranešimų nustatymus, į dešinę arba kairę vilkite

atitinkamus šliaužiklius.

Siunčiamų žinučių pristatymo ataskaitos funkcijos įjungimas arba išjungimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Pristatymo ataskaita, vilkite dešinėn arba kairėn.

Įjungus pristatymo ataskaitos funkciją, žinutėse, kurios buvo sėkmingai pristatytos, rodoma

varnelė.