Sony Xperia Z3 - Akumuliatoriaus ir energijos valdymas

background image

Akumuliatoriaus ir energijos valdymas

Jūsų prietaise yra integruotas akumuliatorius. Akumuliatoriaus energijos sąnaudos

priklauso nuo naudojamų funkcijų. Kad akumuliatoriaus energijos užtektų ilgiau,

atsižvelkite į toliau pateiktus pasiūlymus.

Sekite akumuliatoriaus energijos sąnaudas.

Vadovaukitės bendraisiais naudojimo patarimais, kad pagerintumėte akumuliatoriaus

veikimą.

Naudokite energijos taupymo režimą.
Jūsų prietaise yra akumuliatoriaus energijos taupymo režimas ir „Android“ energijos

taupymo funkcijos, padedančios sumažinti jūsų prietaiso akumuliatoriaus energijos

sąnaudas. „Android“ energijos taupymo funkcijos vykdomos fone, o akumuliatoriaus

energijos taupymo režimą galite aktyvinti arba pasyvinti patys.
Naudojant energijos taupymo funkcijas apribojamas foninių duomenų naudojimas, kad

būtų taupoma energija, todėl jei nenorite, kad tai turėtų įtakos tam tikrai programai, galite

padaryti jai išimtį per akumuliatoriaus naudojimo optimizavimo meniu.

Atnaujinus sistemą gali pasikeisti jūsų prietaise siūlomi energijos taupymo režimai.

Akumuliatoriaus sąnaudų, apskaičiuoto laiko ir energijos taupymo patarimų peržiūra

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Akumuliatorius. Bus parodyta

akumuliatoriaus energijos ir numatomo veikimo laiko apžvalga.

3

Bakstelėkite

RODYTI AKUM. NAUDOJIMO INFO. norėdami peržiūrėti funkcijų ir

paslaugų, kurios naudojo akumuliatoriaus energiją nuo paskutinio įkrovimo,

sąrašą. Bakstelėkite elementą norėdami gauti informacijos apie tai, kaip sumažinti

jo energijos sąnaudas.

Energijos taupymo režimus galite konfigūruoti, aktyvinti ir pasyvinti pasirinkę

Nustatymai >

Akumuliatorius.

Akumuliatoriaus sąnaudų vykdant programas peržiūra

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Programos.

3

Pasirinkite programą ir peržiūrėkite, kiek energijos ji sunaudoja, dalyje

Akumuliatoriaus naudojimas.

Bendrieji naudojimo patarimai akumuliatoriaus efektyvumui pagerinti

Toliau pateikti patarimai padės padidinti akumuliatoriaus efektyvumą.

36

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Sumažinkite ekrano ryškumą, žr. temą

Ekrano nustatymai

puslapyje 58.

Išjunkite „Bluetooth®“, Wi-Fi ir vietos nustatymo paslaugas, kai šių funkcijų

nereikia.

Išjunkite prietaisą arba naudokite skrydžio režimą, jei esate vietoje, kurioje tinklas

nepasiekiamas arba ryšys su juo yra silpnas. Antraip prietaisas pakartotinai ieškos

galimų tinklų, o tam naudojama energija.

Būdami užsienyje, vietoj tarptinklinio ryšio naudokite Wi-Fi tinklą. Tarptinkliniu ryšiu

ieškoma jūsų vietinio tinklo ir papildomai apkraunamas akumuliatorius, nes

prietaisas duomenis turi perduoti didesne galia, žr. temą

„Wi-Fi“

puslapyje 47.

Pakeiskite savo el. pašto, kalendoriaus ir adresatų sinchronizavimo nustatymus, žr.

temą

Sinchronizavimas su internetinėmis paskyromis

puslapyje 54.

Patikrinkite programas, kurios naudoja daug akumuliatoriaus galios, ir atsižvelkite į

prietaise pateiktus patarimus, kaip naudojant šias programas taupyti

akumuliatoriaus energiją.

Pakeiskite programos pranešimų lygį, žr. temą

Pranešimai

puslapyje 29.

Norėdami išjungti leidimą dalytis vietos informacija su programa, žr. temą

Programos nustatymai

puslapyje 60.

Pašalinkite nenaudojamas programas, žr. temą

Programų ekranas

puslapyje 25.

Klausydamiesi muzikos naudokite originalią „Sony™“ laisvųjų rankų įrangą.

Naudojant laisvųjų rankų įrangą eikvojama mažiau akumuliatoriaus energijos, nei

naudojant prietaiso garsiakalbius.

Retkarčiais paleiskite prietaisą iš naujo.

Akumuliatoriaus naudojimo optimizavimas

Akumuliatoriaus naudojimo optimizavimas yra veiksmingas ir patogus įtaisytasis režimas,

suteikiantis galimybę daug ilgiau naudoti akumuliatorių, nes sunaudojama mažiau

energijos, kai nenaudojate įrenginio ar tam tikrų programų.
Tai pasiekiama sustabdžius akumuliatoriaus energiją eikvojančią tinklo veiklą, pvz., vietos

nustatymo paslaugas, sinchronizavimą ir Wi-Fi žvalgymą fone, kai nenaudojate savo

prietaiso ilgą laiką.
Tai neturi įtakos skambučiams ir trumposioms žinutėms.
Akumuliatoriaus naudojimo optimizavimo išjungti negalima, bet galima padaryti kai kurių

programų optimizavimo išimtis.

Konkrečių programų nepaisymas, kai optimizuojamas akumuliatoriaus naudojimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Akumuliatorius.

3

Bakstelėkite ir pasirinkite

Akumuliatoriaus optimiz.. Matysite neoptimizuojamų

programų sąrašą.

4

Norėdami pridėti programų į šį sąrašą arba pašalinti iš jo, bakstelėkite

Programos

ir pasirinkite programą iš sąrašo, kad galėtumėte redaguoti jos optimizavimo

nustatymus, arba panaikinkite jos žymėjimą.

5

Neoptimizuojamų programų sąrašas bus atnaujintas atsižvelgiant į nustatymus.

Taip pat galite konfigūruoti nustatymą

Akumuliatoriaus optimiz. naudodami meniu Programos

ir bakstelėdami .

Akumuliatoriaus energijos taupymo priemonė

Akumuliatoriaus tausojimo priemonė yra galinga funkcija, suteikianti galimybę ilgiau

naudoti akumuliatorių, nes išjungiamos akumuliatoriaus energiją eikvojančios paslaugos,

pvz., vibravimas, vietos paslaugos ir dauguma foninių duomenų. Galite ją įjungti rankiniu

būdu arba nustatyti, kad ji būtų įjungta automatiškai, kai bus pasiektas tam tikras

akumuliatoriaus energijos lygio procentas.

Akumuliatoriaus tausojimo priemonė

išjungiama, kai įrenginys kraunamas.

37

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Akumuliatoriaus energijos taupymo priemonės įjungimas ar išjungimas

1

srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Akumuliatoriaus naudojimas.

3

Bakstelėkite ir pasirinkite

Akumuliatoriaus tausojimo priemonė.

4

Bakstelėkite įjungimo ir išjungimo jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte

režimą. Jį suaktyvinus, būsenos juostoje bus rodoma .
Norėdami nustatyti, kad režimas būtų įjungtas automatiškai, bakstelėkite

Įjungti

automatiškai ir pasirinkite norimą pasirinktį.